6400 Heerlense huishoudens hebben energietoeslag gekregen

Het stadhuis van Heerlen. © L1
In Heerlen hebben tot nu toe 6400 huishoudens met een laag inkomen een eenmalige toeslag gekregen van de gemeente als compensatie voor de fors gestegen energieprijzen.
Daarvan zijn er 5200 uitgekeerd aan personen die al bekend waren bij de gemeente omdat ze bijvoorbeeld een bijstandsuitkering krijgen, in de schuldhulpverlening zitten of gebruik maken van bijzondere bijstand.

Individuele aanvragen

Daarnaast zijn een kleine 1100 individuele aanvragen gehonoreerd en zijn er ruim 500 afgewezen. Het gaat dan onder andere om AOW-'ers, mensen met een klein pensioen of een laag salaris. Criterium is dat hun inkomen maximaal 120 procent van de bijstandsnorm bedraagt.
Met degenen waarvan de aanvraag is afgewezen, neemt de gemeente persoonlijk contact op.

Wettelijk termijn

De cijfers en gegevens komen uit het antwoord van het gemeentebestuur op schriftelijke vragen van SP-gemeenteraadslid Sita Bottenberg. Die had erop gewezen dat niet alle aanvragen voor de eenmalige energietoeslag binnen de wettelijke termijnen van acht weken worden afgehandeld.
Het gemeentebestuur erkent dat dat inderdaad 'helaas' niet altijd lukt vanwege de grote hoeveelheid aanvragen. 'Daar waar dit niet lukt, wordt de aanvrager per brief geïnformeerd. In deze brief leggen wij uit waarin meer tijd nodig hebben. Tevens geven wij aan met hoeveel weken wij de beslistermijn versnellen', zo valt te lezen.

Overgebleven aanvragen

Op de peildatum 11 juli moesten er nog ruim 2400 aanvragen worden afgehandeld. Daarvoor worden ook de komende tijd tijdelijke medewerkers ingehuurd om zo ook de werkdruk bij de vaste medewerkers te verlagen, zo het gemeentebestuur.