Roerdalen pakt regie bij windmolenplannen Montfort

Een windturbine van bovenaf © Istock
Om zelf de regie in handen te houden bij de aanleg van een windmolenpark in Montfort, wil de gemeente Roerdalen voorkomen dat het terrein wordt verkocht aan speculanten of projectontwikkelaars.
Met de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) wordt geregeld dat grondbezitters in dat gebied hun grond eerst bij de gemeente moeten aanbieden, voordat ze de percelen aan iemand anders verkopen.

Gemeentegrens

Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 30 hectare dat nu voor landbouw wordt gebruikt, vlak bij de gemeentegrens met Echt-Susteren. Roerdalen wil onderzoeken of daar windmolens kunnen worden neergezet, eventueel gecombineerd met andere manieren om duurzaam energie op te wekken. Met de Wvg krijgt de gemeente de tijd om in alle rust te kijken wat de gevolgen zijn voor de omgeving en hoe omwonenden kunnen worden meegenomen in het traject.
De Wvg is nu nog voorlopig van kracht. Eind september komt het onderwerp bij de gemeenteraad, dan wordt het voorkeursrecht definitief.