Fors meer jongeren naar Halt in Heerlen

Afbeelding ter illustratie. © iStock
In het eerste half jaar van 2022 zijn al 33 Heerlense jongeren doorgestuurd naar Halt. In heel 2021 waren dat er 27. Het gaat veelal om jongeren die overlast veroorzaakten in de wijken Heerlerheide en Nieuw Einde, op het Corneliusplein in Heerlen en in Treebeek in Brunssum.
L1 besteedt deze week aandacht aan jongerenoverlast in Parkstad in de serie Over Last van Jongeren. Daarin praten we met hulpverleners, de politie en uiteraard met de jongeren zelf.

Gesprek

Een doorverwijzing naar Halt gebeurt op aangeven van de politie. Als zij vindt dat een gesprek beter is dan een boete, stuurt ze de overlastgevende jongere door. Halt gaat dan in gesprek met de tiener en de ouders. Het grootste deel van de overtredingen gaat om vernielingen, vuurwerkdelicten, mishandeling en baldadigheid.

Voorkomen

"De insteek van het gesprek is het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Gesprekken zijn weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als de ouders of jongeren niet meewerken, komt er alsnog een boete of in ernstige gevallen gaat de tiener naar het Openbaar Ministerie (OM)", zegt Seray Willems van Halt. Van de 33 jongeren kregen er twaalf een excuusopdracht. Halt deelt ook werkstraffen uit. "We vinden het belangrijk dat de jongeren wat terugdoen voor de maatschappij. Werkstraffen bestaan bijvoorbeeld uit het opknappen van een buurthuis of klussen in een sporthal."

Weigerouder

Opvallend is dat een vijfde van de ouders geen gesprek wil. Willems: "Omdat ze het onterecht vinden dat hun kind is aangehouden. In dat geval gaan de ouders en kind verder met justitie. Het kind krijgt dan een boete en in het geval van een misdrijf neemt justitie de zaak over."

Puberbrein

Willems voert de gesprekken met de jongeren en de ouders. Zij merkt dat jongeren open zijn over wat ze gedaan hebben. "Niemand wil dit gesprek voeren. De kinderen snappen wel dat iets niet mag. Een groep met de peer pressure in combinatie met een puberbrein maken dat het toch gebeurt."
In Brunssum is het aantal Halt-zaken drastisch gedaald in 2022. Het eerste halfjaar zijn er twee zaken geweest. In 2021 waren er negen. Het hoogtepunt is in 2020 met 16 zaken.
In deel drie van de serie Over Last van Jongeren komt het leven op straat in Heerlen en Brunssum aan bod. Daarin onder meer een gesprek met de politie. De wijkagent merkt dat jongeren vaak een kat-en-muis-spel spelen met de politie.