Provincie: 'Arbeidsmigranten cruciaal voor economie'

Onder meer in de logistiek werken veel arbeidsmigranten © Istock
Het provinciebestuur stelt dat arbeidsmigranten een cruciale bijdrage leveren aan de economie en bedrijvigheid in Limburg.
Zij spelen dan ook een belangrijke rol in het verkleinen van de krapte op de arbeidsmarkt, vindt Gedeputeerde Staten.

Vragen

Het provinciebestuur reageert daarmee op schriftelijke vragen van de fractie van SVL. Die vindt dat er genoeg mensen in Limburg wonen om het werk dat er ligt uit te voeren. Met name bij 55-plussers is sprake van langdurige werkloosheid. "Voordat er nog meer arbeidsmigranten naar Limburg worden gehaald, moet dat arbeidspotentieel worden benut", aldus SVL.

Utopie

Maar volgens het provinciebestuur is dat een utopie. Niet alleen is dat onbenutte potentieel in Limburg in verhouding lager dan in andere provincies, ook sluit het vaak niet aan bij de vraag van de werkgever. "En deze mismatch kan niet altijd met scholing of een hoger loon worden ondervangen", zo stelt het provinciebestuur. Al zegt die waar mogelijk te willen helpen om zoveel mogelijk Limburgers aan het werk te kijgen. "Maar met het reïntegreren van mensen in het arbeidsproces worden de tekorten op de arbeidsmarkt niet volledig opgevuld", constateert het provinciebestuur.

Groei

Uit het antwoord op de vragen van SVL blijkt verder dat er in 2020 ruim 51.000 arbeidsmigranten in Limburg verbleven. In 2010 waren dat er bijna 39.000. De meeste arbeidsmigranten zijn werkzaam in Noord-Limburg, gevolgd door Midden- en Zuid-Limburg. In Venray, Venlo en Roermond werkt ruim een derde van alle arbeidsmigranten.