Minder Oekraïners aan het werk dan gedacht

Werkgevers moeten Oekraïense werknemers melden bij het UWV. © UWV
Er blijken minder Oekraïense vluchtelingen in Limburg aan het werk te zijn, dan eerder werd aangenomen. Volgens het UWV zijn er volgens de meest recente cijfers 705 Oekraïners in onze provincie aan de slag. gegaan.
De uitkeringsinstantie vermoedde een maand geleden dat het er zo'n 800 waren.

Te ruim geschat

In juni beschikte het UWV nog niet over exacte cijfers. Toen waren er in heel Nederland ongeveer dertienduizend Oekraïners aan het werk. Daarvan zou zo'n 8 procent in Limburg werkzaam zijn. Met terugwerkende kracht blijken die cijfers te ruim geschat. Inmiddels heeft het UWV wel exacte cijfers en blijken er destijds 418 een baan in Limburg te hebben.
Sindsdien neemt het aantal Oekraïense vluchtelingen met een baan in de provincie wel flink toe. Op 8 juli waren het er inmiddels 705. In de meeste gevallen gaat het om laaggeschoold werk.

Geen werkvergunning nodig

Werkgevers die Oekraïners in dienst nemen, hoeven geen werkvergunning voor hen aan te vragen. Wel is het noodzakelijk om een melding te doen bij het UWV. In totaal hebben nu ruim 24.000 werkgevers zo’n melding gedaan. In april en mei deden 13.200 werkgevers zo’n melding en sinds begin juni zijn daar ruim 10.800 meldingen bijgekomen. Wanneer een vluchteling ander werk vindt tijdens zijn verblijf in Nederland of stopt met werken, dan moet dit ook door de werkgever aangegeven worden bij UWV. Dit is sinds eind mei 900 keer gebeurd.