Dit jaar duidelijkheid schimmelwoningen Hoensbroek

Woningen in de Hoensbroekse kasteelbuurt kampen met schimmel © Istock
Uiterlijk voor het einde van het jaar maakt woningbouwvereniging Woonpunt bekend wat moet gebeuren met de woningen in de Kasteelbuurt in Hoensbroek. Die hebben last van tocht, vocht en schimmelproblemen, maar de geplande huurverhoging gaat gewoon door.
Wel bekijkt Woonpunt een financiële compensatie voor de resterende maanden. De uitbetaling zou dan volgen in december. Dat blijkt uit het antwoord van het Heerlense gemeentebestuur op schriftelijke vragen van SP-gemeenteraadslid Timoer Reijnders.

Renovatie of sloop

Volgens wethouder Casper Gelderblom (PvdA/GroenLinks/Partij voor de Dieren) gaat het om het fors renoveren van de betreffende woningen in de Kasteelbuurt of slopen en heropbouwen. "Tocht, vocht en schimmel vinden wij in ieder geval onacceptabel. Slechte woonkwaliteit leidt tot gezondheidsklachten. Ik begrijp de zorgen van de bewoners dan ook goed", aldus Gelderblom. Hij zegt verder in gesprek te zijn met Woonpunt en de huurders omdat een deel van hen de opstelling van de woningbouwvereniging onvoldoende vindt.

Energiearmoede

Tegelijk verklaart hij dat de rol van de gemeente beperkt is: "We hopen de relatie te normaliseren en de rust te doen weerkeren. Daarbij is belangrijk te benadrukken dat betaalbaarheid en het aanpakken van energiearmoede voor ons speerpunten zijn en blijven." Hij is in ieder geval wel tevreden dat Woonpunt de renovatie van de woningen versneld wil oppakken.

Protest

De bewoners van de Kasteelbuurt kwamen in actie tegen de huurverhoging nadat bewoners van de Heerlense wijk Versiliënbosch met succes in verzet waren gekomen tegen de huurverhoging vanwege hun slecht geïsoleerde huizen. Maar volgens woningcorporatie Woonpunt is de situatie in beide wijken niet te vergelijken.

Energielabel

Uit het antwoord op de raadsvragen van SP-raadslid Timoer blijkt overigens dat woningbouwvereniging Weller voor haar woningen met een zeer laag energielabel kiest voor een bevriezing van de huur. Ook de huizen van Woonpunt in Versiliënbosch en Kasteelbuurt hebben een dergelijk label. "Wij begrijpen dat verschillen bevreemdend over kunnen komen. Maar feit is dat de verschillende woningcorporaties heel verschillend omgaan met huurverhogingen voor woningen met een laag energielabel", stelt het Heerlense gemeentebestuur.