Limburgse rechter benoemd tot lid van Raad voor rechtspraak

Strafrechter Peter Pulles is voorgedragen als nieuw rechterlijk lid van de Raad voor de rechtspraak. © iStock en de Rechtspraak
Peter Pulles, strafrechter van de rechtbank Limburg, wordt het vijfde lid van de Raad voor de rechtspraak.
Dat maakte de ministerraad bekend.

Wat is de Raad voor de rechtspraak?

De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak, maar heeft geen rechtsprekende taken. De overheidsinstelling geeft de regering onder meer advies over de gevolgen van een nieuwe wet of wetswijziging. Zo'n nieuwe wet of wetswijziging kan namelijk gevolgen hebben voor de rechtspraak. Ook vormt de Raad voor de rechtspraak het bestuur van alle Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

'Aandacht voor ontwikkelingen'

De Raad bestaat nu nog uit vier leden, maar wordt in september uitgebreid met Pulles. Een uitbreiding is volgens het orgaan nodig, omdat 'ontwikkelingen in het strafrecht veel bestuurlijke aandacht vragen'. En daar gaat de oud-president van de rechtbank Limburg zich mee bezighouden. Hij wordt benoemd voor een periode van drie jaar.