Miljoenen van Giro 777 vrijwel volledig uitgekeerd

Ingestorte brug in Valkenburg © L1 (Niena Bocken)
Het Nationaal Rampenfonds heeft bijna 11,8 miljoen euro uitgekeerd aan gedupeerden van de watersnood.
Dat meldt het fonds één jaar na de overstromingen in Limburg.

Projecten

Het fonds heeft onder meer twee keer 1000 euro beschikbaar gesteld aan de zwaar getroffenen. Ook helpt het rampenfonds maatschappelijke organisaties die zijn getroffen. Nog een aantal aanvragen van organisaties zijn in behandeling. Het fonds heeft voor de maatschappelijke organisaties 3,6 miljoen euro vrijgemaakt.
Daarnaast heeft het Nationaal Rampenfonds nog extra geld vrijgemaakt voor schrijnende gevallen. Voor getroffenen die zwaar te lijden hebben gehad of weinig vergoed krijgen is er 3 miljoen euro gereserveerd, waarvan er 1 miljoen al is uitgekeerd. De gemeenten helpen het fonds bij het vinden van de zwaar getroffenen. De beoordeling ondervindt vertraging doordat er ook wettelijke schaderegelingen en verzekeringskwesties lopen.

Bedrag

Tijdens de watersnood haalde het fonds via Giro 777 binnen één dag 800.000 euro op. Na twee dagen was het bedrag opgelopen tot boven de vijf miljoen euro. In augustus was de opbrengst gestegen tot 11,5 miljoen euro. Uiteindelijk eindigde het bij 11,8 miljoen euro.