Overeenkomst voor bescherming tegen hoogwater

Een door de overstroming van juli 2021 meegesleurde caravan in de Maas bij Roermond © ANP
Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft donderdag in Valkenburg de bestuursovereenkomst Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) getekend.
Het kabinet heeft daar 300 miljoen euro voor uitgetrokken. De overeenkomst moet de provincie beter beveiligen tegen extreem hoge waterstanden en overstromingen, zoals die van een jaar geleden. Het programma wil de capaciteit van de afvoer van beken en zijrivieren vergroten.

Actietafel

Daarnaast moet het klimaatbewustzijn van inwoners vergroot worden, bleek tijdens de bijeenkomst van bestuurders donderdag in Valkenburg. Provincie, Waterschap Limburg en gemeenten leggen samen ook 300 miljoen op tafel.

Harbers

Minister Harbers was er trots op dat de overeenkomst binnen een half jaar tot stand is gekomen. Volgens hem is het zaak nu tempo te maken. Actie hebben we nodig zo zei hij.
Tijdens die bijeenkomst werd ook een 'Regionale Actietafel' (afgekort RAT) geïnstalleerd, die de maatregelen aanstuurt. Daarin zijn alle betrokken overheden vertegenwoordigd. De RAT moet opletten of er goede dingen worden gedaan, aldus gedeputeerde Lia Roefs (PvdA).
Het pakket aan maatregelen zal 10 tot 15 jaar nodig hebben om de waterveiligheid te garanderen.

Hoge dammen

De overeenkomst tussen onder meer Rijk, provincie, gemeenten, boeren en andere grondbeheerders en Waterschap Limburg is volgens die partijen de eerste stap naar een gezamenlijke aanpak van de gevolgen van de klimaatcrisis. "Het heeft geen zin om in het Zuid-Limburgse landschap zes meter hoge dammen neer te zetten", zei directeur Theo Reijnders van WRL.

Stikstof

"We zullen ook moeten kijken naar andere opgaven en integraal moeten werken", zei Reijnders. "Het stikstofdossier bijvoorbeeld kan ons in de weg staan, als we meer weilanden in het heuvelland willen om water vast te houden." Het gaat dus niet alleen om water en waterkeringen, maar bijvoorbeeld ook de landbouwtransitie en stikstof moeten in het programma betrokken worden, aldus Reijnders.

Waterschap

Het Waterschap Limburg was ook dik tevreden dat de overeenkomst met het Rijk nu officieel is getekend. Want nu kan gewerkt worden aan de uitvoering van de plannen, zegt het Waterschap.
Voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord kondigde aan dat er 'minirampenplannetjes' in de maak zijn voor wat inwoners zelf kunnen doen.