Waterschap Limburg wil hoogwatermaatregelen flink versnellen

Waterbassin in Meerssen
Het Waterschap Limburg wil in 2030 de verschillende maatregelen tegen hoogwater in Zuid-Limburg hebben afgerond. In eerdere plannen was sprake van 2050. Momenteel bekijkt het waterschapsbestuur met andere betrokken partijen, zoals gemeentes, of de nieuwe doelstelling reëel is.
Nog voor de watersnoodramp vorig jaar werden door het waterschap al maatregelen genomen. Zo werden tientallen buffers aangelegd die het water zouden moeten opvangen. Ze zijn verspreid door Zuid-Limburg aangelegd, zoals ook bij de watervalderbeek in Meerssen.

Overgelopen

De buffers konden niet voorkomen dat het vorige zomer helemaal misging. "Deze buffer liep in anderhalf uur tijd vol en vervolgens ook over. Het zorgde uiteindelijk voor wateroverlast in het dorpscentrum", zegt bestuurder Josette van Wersch van het waterschap.

Functioneren goed

Van Wersch zegt dat het vorig jaar om een uitzondering ging. In de regel functioneren de buffers goed. "Onlangs is met hevige regenval geen water in het centrum van Meerssen terecht gekomen, dus dat is een teken dat ze functioneren zoals we willen."

Nieuwe buffers

De komende tijd worden er vier nieuw buffers in de gemeente aangelegd. Nieuw is dat de stuwen bij de buffers geautomatiseerd zijn. "Dan kun je gemakkelijker op afstand het water reguleren en er voor zorgen dat het niet naar het centrum stroomt."
Een garantie dat er nooit meer wateroverlast zal zijn, kan Van Wersch niet geven. Daarvoor is de natuur te onvoorspelbaar. "Wel is het noodzakelijk dat we stappen blijven nemen omdat het klimaat verandert. En ik ben ervan overtuigd dat de maatregelen de overlast wel zullen verminderen."