Limburg telt 3700 geregistreerde Oekraïense vluchtelingen

De crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in sporthal De Berkel in Horst. © L1 (Pascal Courbois)
Limburg telt op dit moment ongeveer 3700 geregistreerde Oekraïense vluchtelingen. Dat blijkt uit cijfers van de twee veiligheidsregio's in onze provincie.
Het gaat om vluchtelingen die geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Gemeentelijke noodopvanglocaties

In Zuid-Limburg gaat het om 1665 Oekraïners. De Veiligheidsregio Limburg-Noord meldt 2031 vluchtelingen. Een kleine drieduizend mensen maken gebruik van de gemeentelijke noodopvanglocaties; de anderen zijn ondergebracht bij Limburgse gezinnen, in hotels of op vakantieparken.
In heel Nederland staan sinds deze week 68730 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. Dat zijn er achthonderd méér dan vorige week.

Opdracht van het Rijk

Beide Veiligheidsregio's zijn nog druk bezig om de benodigde opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. Het kabinet heeft de toezegging gedaan om in ieder geval 75.000 opvangplekken in ons land te realiseren. In elke veiligheidsregio moeten drieduizend bedden beschikbaar worden gesteld door de betrokken gemeentes.

Regio noord

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft momenteel 1704 van de benodigde 2928 plekken gerealiseerd, hetgeen overeenkomt met ruim 70 procent van de gevraagde capaciteit. Volgens een woordvoerder levert dat nog geen problemen op en onderzoeken de gemeentes verschillende opties om extra opvangmogelijkheden te creëren. “De instroom gaat wat trager dan in het begin. We kunnen niet voorspellen wat er in Oekraïne gaat gebeuren dus ook niet hoeveel mensen er nog komen. Dat maakt het lastig om goed in te schatten wat er op ons af gaat komen”, zegt de woordvoerder.

Doorstroomlocatie

Het noorden van de provincie heeft op dit moment 24 noodopvanglocaties in gebruik. Eén van die lokaties, sporthal De Berkel in Horst, sluit binnenkort. Daarvoor in de plaats wordt de voormalige basisschool in Swolgen vanaf 27 juli als nieuwe doorstroomlocatie ingericht voor maximaal 150 vluchtelingen. Vluchtelingen kunnen een aantal nachten in een doorstroomlocatie verblijven; daarna worden ze naar een plek gebracht waar langere tijd plaats is voor ze.

Regio zuid

De Veiligheidsregio Limburg-Zuid heeft momenteel zestig procent van de gevraagde opvangcapaciteit gerealiseerd: 1650 van de benodigde 2663 plekken. Een woordvoerder zegt dat er na verwachting vanaf half september 2150 opvangplekken beschikbaar zijn in de regio. Dan zou tachtig procent van het gevraagde aantal plekken zijn gerealiseerd. “Er worden verschillende mogelijkheden verkend om de ontbrekende 513 opvanglocaties te realiseren”, volgens de woordvoerder.
De veiligheidsregio telt op dit moment 73 opvanglocaties. Vanaf volgende week zijn er twee doorstroomlocaties: sporthal Rolduc in Kerkrade en hotel Vue in Valkenburg. Samen goed voor 270 plekken.