Voor de rechter: groeien of kappen aan Grensmaas?

De Grensmaas bij Geulle © Istock
Natuurmonumenten wil voorkomen dat Rijkswaterstaat te veel groen kapt in onder meer de uiterwaarden van de Grensmaas.
Volgens Rijkswaterstaat moeten bomen en struiken langs de rivier wijken voor de bescherming tegen overstromingen, maar Natuurmonumenten vindt dat de rijksdienst daar te ver in gaat. Natuurmonumenten spant daarom een rechtszaak aan, om te voorkomen dat er te veel wordt gekapt.

Waterstand

Het conflict speelt niet alleen langs de Grensmaas, maar langs alle rivieren. Volgens Rijkswaterstaat mag hooguit een derde deel van het gebied dat bij hoogwater blank komt te staan, bebost raken. Die begroeiïng stuwt de waterstand omhoog, waardoor uiteindelijk mogelijk zelfs de dijken moeten worden opgehoogd.
Natuurmonumenten wil juist dat de begroeiïng zich vrij kan ontwikkelen, zodat de gebieden langs de rivieren aantrekkelijke natuurgebieden worden. De zaak dient in oktober.