Einde in zicht voor verzet tegen Duitse windmolens Meinweg

Stockfoto © iStock
Het provinciebestuur ziet geen mogelijkheden meer om zich te verzetten tegen de bouw van vier windmolens in het Duitse Niederkrüchten, vlak over de grens bij de Meinweg in Herkenbosch.
De middelen zijn uitgeput, aldus gedeputeerde Lia Roefs (PvdA) in een mededeling aan het Limburgs Parlement.

Provinciale belangen

Aanvankelijk had het toenmalige provinciebestuur geen probleem met de bouw van de windmolens, omdat er geen provinciale belangen zouden worden geschaad, ook niet in het gebied van de Meinweg.

Uitspraken

Maar een meerderheid van het Limburgs Parlement dacht daar anders over. Begin november vorig jaar nam het nog een motie van de PVV aan om zich alsnog te verzetten tegen de windmolens. Daarbij werd onder meer verwezen naar uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Op basis daarvan zou er toch eerst een grensoverschrijdende milieu-effectrapportage moeten komen.

Bezwaarschrift

Daarop diende het provinciebestuur alsnog een bezwaarschrift in. Maar de Kreis Viersen heeft dat afgewezen. Vooral omdat tegen de vergunning geen bezwaarprocedure meer loopt. En omdat de provincie naar Duits recht geen belanghebbende is, resteren er geen juridische middelen meer, concludeert gedeputeerde Roefs.

Uitvoerend orgaan

Verder zijn er ook geen reëele diplomatieke middelen meer om de motie uit te voeren, stelt Roefs. Want de Kreis Viersen stelt dat zij slechts een uitvoerend orgaan is dat nationale regelgeving uitvoert. En dus niet het juiste aanspreekpunt is. Bovendien zegt de Kreis geen aanwijzingen te hebben voor schending van het Europees recht.