Meer subsidie voor kinderen met taalachterstand in Heerlen

Stockfoto © iStock
De gemeente Heerlen trekt extra subsidie uit om taalachterstanden bij kinderen weg te werken.
Dat gebeurt in zogeheten schakelklassen. Daarin zitten kinderen uit de groepen 3 tot en met 7 van de basisschool. Zij krijgen lessen in combinatie met onderwijs in een reguliere klas.

Tot en met 2026

Heerlen verhoogt de subsidie tot en met 2026 van 270.000 euro naar 337.500 euro per jaar. Het maximale bedrag per school gaat van 20.000 euro naar 22.500 euro. Met het nieuwe subsidiebedrag kunnen zeven scholen van onderwijsstichting Movare, zeven scholen van koepelorganisatie Innovo en de Islamitische basisschool El Wahda subsidie aanvragen.

'Vraag neemt toe'

"Er zijn simpelweg veel kinderen die extra taalonderwijs goed kunnen gebruiken. De vraag neemt toe. Daarom hebben we het subsidiebedrag fors verhoogd", aldus wethouder Jordy Clemens (SP).