CBS: meer dan 15.500 Limburgers afgelopen jaar gepest

Stockfoto © iStock
Iets meer dan 15.500 Limburgers werden in 2021 gepest. Eén op de vijf Limburgers geeft daarnaast aan tijdens hun leven wel eens het doelwit te zijn geweest van pestgedrag.
Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2021, een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze werd gehouden onder 173.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder.

Pesten

Bijna twee procent van de ondervraagden gaf aan in de afgelopen twaalf maanden gepest te zijn. Het gaat onder andere om vervelende opmerkingen, buitensluiting, treiteringen, uitgelachen worden of agressie.
Bij meer dan de helft (57,7 procent) van de Limburgse pestgevallen in het afgelopen jaar ging het uitsluitend om 'traditioneel' pesten, dus niet online. Daar tegenover staat dat 18,4 procent juist alleen maar online plaatsvond.

Zuid-Limburgers vaker slachtoffer

In Zuid-Limburg gaven inwoners aan net wat vaker te zijn gepest in 2021. Het gaat naar schatting om 1,8 procent van de Zuid-Limburgers, tegenover respectievelijk 1,4 procent en 1,3 procent in Noord- en Midden-Limburg.
In december van vorig jaar stelde de Heerlense wethouder Jordy Clemens nog vast dat de cijfers over pesten met name in zijn gemeente erg hoog liggen. Volgens hem heeft dat vermoedelijk te maken met een slechtere sociaal-economische situatie. Hij noemde de situatie destijds 'alarmerend'.

Pesten in Nederland

De aantallen komen overeen met landelijke pestcijfers. 1,6 procent van de Nederlanders zegt in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van pesten. Dat komt neer op ongeveer 240.000 mensen. Meer dan de helft zegt daardoor emotionele of psychische problemen ondervonden te hebben.

Slachtoffers

Jongeren zijn in Nederland volgens de veiligheidsmonitor vaker pestslachtoffer dan ouderen, en lesbiennes, homo- en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen. Over het algemeen worden mannen en vrouwen even vaak gepest. Bijna zeven op de tien slachtoffers heeft het pesten gemeld, de meesten bij familie of vrienden.