Waterschap lanceert website en app over waterstanden

Op het dashboard is veel informatie over de watersituatie terug te vinden © L1 (Lex van Moorsel)
Wie voortaan precies wil weten hoe hoog het waterpeil is in de Limburgse beken, kan vanaf maandag terecht op een speciale website van het Waterschap Limburg. Daar worden onder meer 'live' de waterstanden en de afvoersnelheid van het water getoond.
Tijdens een crisis of incident wordt het platform ook het centrale informatiepunt voor watervragen. Het 'waterbeeld Limburg' is beschikbaar als een website en als speciale app, waarbij ook waarschuwingsmeldingen kunnen worden ingesteld.

Vier kleuren

Mensen kunnen op het platform informatie krijgen over vier punten: waterstanden, neerslagverwachting, droogte en andere bijzonderheden zoals waterkwaliteit. Die vier punten worden weergegeven in vier grote blokken, die elk een kleur krijgen. In een normale situatie staan de blokken op groen, bij een geel blok is er reden voor verhoogde waakzaamheid, oranje betekent dat er dreigende wateroverlast is en bij een rood blok is er sprake van een overstroming. Bij elke kleur kunnen bewoners ook zien wat ze moeten doen in bepaalde situaties.

Wateroverlast

Het idee voor zo'n online informatiepunt is ontstaan als gevolg van de wateroverlast in Limburg precies één jaar geleden. "Juist dan is de informatiebehoefte groot en willen mensen razendsnel informatie. Mensen hoeven hiernaar dus niet meer zelf op zoek te gaan", zegt dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg. Volgens het waterschap waren veel mensen vorig jaar op zoek naar informatie over de waterstanden. Ook nu merkt het waterschap dat bij elke regenbui mensen gedetailleerde informatie willen hebben.

Eerste versie

Het waterschap zegt dat 'Waterbeeld Limburg' de komende maanden nog verder wordt ontwikkeld. In de toekomst zullen ook nog interactieve kaarten worden bijgevoegd. Mensen die willen meedenken over de ontwikkeling van de website en app kunnen zich aanmelden voor een klankbordgroep die de Waterraad wordt genoemd. In die Waterraad kunnen mensen onder meer feedback geven.

Over de grens

Een volgende stap is dat er ook in de Belgische en Duitse grensstreek meetpunten worden ingesteld. Zo moet een grensoverschrijdend meetnet ontstaan om burgers eerder te waarschuwen voor aankomend hoogwater vanuit de hoger gelegen gebieden in de Euregio. Afgelopen week maakten twaalf instellingen, waaronder Waterschap Limburg, het KNMI en Nederlandse, Duitse en Belgische universiteiten bekend intensiever samen te gaan werken. Zo moeten er tevens camera’s komen om de doorstroming van beken te controleren. Ook wordt nagegaan of de weersvoorspellingen nog nauwkeuriger kunnen worden gemaakt, onder meer met radarbeelden.