Schadeafhandeling watersnood Limburg nog niet afgerond

Opruimen na de watersnood in Valkenburg © L1 (Niena Bocken)
Nog niet alle schade veroorzaakt door de watersnood in Limburg en Noord-Brabant is door verzekeraars afgehandeld. Een jaar na het hoogwater is 95 procent van de particuliere schade afgehandeld, bij zakelijke meldingen ligt dit op 90 procent.
In enkele gevallen is er volgens het Verbond van Verzekeraars sprake van een (juridisch) geschil of loopt er een fraudeonderzoek.

Miljoenen schade

Door het noodweer in Limburg en delen van Noord-Brabant in juli vorig jaar werd voor een bedrag van zeker 180 miljoen euro aan verzekerde schade aangericht. Het merendeel daarvan was in Zuid-Limburg. In totaal hebben verzekeraars vorig jaar circa 25.000 schademeldingen ontvangen als gevolg van de wateroverlast. Het merendeel van de claims gaat over schades aan woningen, gebouwen en voertuigen. Naast materiële schade is er ook schade aan gewassen en doordat bedrijven de deuren moesten sluiten.

Vertraging

De afwikkeling van de schade werd volgens het Verbond van Verzekeraars door meerdere aspecten bemoeilijkt. Door de impact van corona en schaarste aan materialen en mankracht, duurde het proces langer. Daarnaast was het ook wachten op diverse noodzakelijke stukken, zoals rapporten van experts, schaderamingen, offertes en rekeningen.

Niet verzekerd

Het Verbond wijst erop dat nog niet alle schade verzekerbaar is, zoals bijvoorbeeld schade door overstroming van een rivier. Het lukte verzekeraars vooralsnog niet hier een structurele oplossing voor te vinden. Daar wordt nu opnieuw naar gekeken. Dat kan bijvoorbeeld via een verzekeringspool, waar ook de overheid aanbijdraagt, aldus het Verbond. Daarover wordt nu met ministeries gesproken.