Sittard-Geleen: coalitie met vijf wethouders en lege stoel

GOB en CDA bij de Oldenerhof © Maurice de Heus (L1)
Bijna vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft ook Sittard-Geleen een nieuwe coalitie.
Meest opvallend bij de presentatie van de nieuwe coalitie is dat GOB en CDA een zesde wethouderszetel open houden. De twee partijen hopen dat er op het laatste moment alsnog een derde partij toetreedt tot het nieuwe college. Die zoektocht naar een breder draagvlak verliep vooralsnog zonder succes. In het nieuwe college levert GOB drie wethouders, het CDA twee.

GOB

Voor GOB worden de posten ingevuld door Leon Geilen, Yvonne Salvino en Ivo Tillie. Geilen wordt locoburgemeester, maar was vrijdagmiddag afwezig bij de presentatie door corona. Hij meldde via een laptop dat hij de portefeuilles stedelijke ontwikkeling, omgevingsbeleid, mobiliteit en leefomgeving gaat invullen. Salvino krijgt economie, onderwijs, communicatie en dienstverlening. Tillie wordt verantwoordelijk voor duurzaamheid, klimaat, landschapsontwikkeling, jongeren en gezondheid.

CDA

De CDA-wethouders zijn Judith Bühler en Andries Houtakkers. Bühler krijgt de portefeuilles middelen, participatie en bestaanszekerheid. Houtakkers richt zich op stadsmarketing, cultuur, sport en evenementen. Een eventuele zesde wethouder zou een post krijgen, waarbij de portefeuilles van de bestaande vijf wethouders opnieuw worden verdeeld. "Gemeten naar de omvang van de stad, zouden zeven wethouders normaal zijn", zo voegt Buhler toe.

Windmolens Holtum-Noord

Grootste pijnpunten in de politieke discussies in Sittard-Geleen bleken de dossiers rond de Schwienswei en de geplande windmolens in Holtum-Noord. Het windmolenpark was ook de directe aanleiding voor het stranden van de vorige coalitie, toen GroenLinks zich eind 2021 niet wilde neerleggen bij een raadsbesluit om de plannen rond de windmolens uit te stellen. "We hebben besloten dat we de zoeklocatie 'bedrijventerreinen' los laten. Dus we kunnen dadelijk breder kijken", aldus Yvonne Salvino, ook wethouder in het nieuwe college. "Daarnaast zijn we benieuwd naar de landelijke normen voor windmolenparken. Wij verwachten dat die dusdanig streng zijn, dat het lastig zal worden om de windmolens op korte afstand van woongebieden te plaatsen. Dus wij gaan vooral kijken naar wat er wel kan, en welke alternatieven er zijn."