Portefeuille Jos van Rey: wonen, klimaat, duurzaamheid

Jos van Rey © L1
Jos van Rey wordt wethouder wonen, klimaat en duurzaamheid in het nieuwe gemeentebestuur van Roermond.
Dat is bekend gemaakt tijdens de presentatie van het coalitieakkoord van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), GroenLinks, VVD en PvdA.
Van Rey is één van de twee wethouders van LVR. De ander is Dirk Franssen. De (in)formateur van de nieuwe coalitie krijgt de zware portefeuille economie, stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling en financiën.

Aftreden

Van Rey (77) maakt na bijna tien jaar zijn comeback. Op 19 oktober 2012 deed de Rijksrecherche een inval in zijn huis en in zijn wethouderskamer. Een paar dagen later trad hij af als wethouder. Die functie bekleedde hij van 1979 tot 1982 en vanaf 1998. Na een jarenlang aanslepende zaak werd Van Rey in december 2017 in hoger beroep veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.
Het gerechtshof achtte bewezen dat hij zich schuldig had gemaakt aan ambtelijke corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. Ook mocht hij twee jaar geen openbare bestuurlijk functie bekleden, zoals wethouder of gedeputeerde. In juli 2019 bevestigde de Hoge Raad dat vonnis. Die termijn is nu verlopen. En dus is er nu geen juridisch beletsel meer voor een terugkeer.

LVR opnieuw de grootste

Bij de verkiezingen in maart werd LVR opnieuw de verreweg grootste partij in Roermond met bijna één derde van de stemmen en 11 van de 31 zetels. Een winst van twee. De zittende coalitie verloor haar meerderheid. Het cordon sanitaire rond de LVR dat vanaf 2014 was opgetrokken, was daardoor niet meer houdbaar. Een aantal partijen wilde er ook vanaf. Dat maakte de weg vrij voor het toetreden van de LVR en Jos van Rey tot het nieuwe college van B&W.

Screening

Afgelopen week werd bekend dat Bureau Berenschot na een screening geen beletsel zag in de benoeming van Van Rey en de vier andere wethouders. Van Rey beschikte al over een verklaring van goed gedrag.

GroenLinks

In het nieuwe college is Marianne Smitsmans van GroenLinks de enige wethouder die blijft zitten. Zij krijgt de portefeuille sociaal domein, gezondheid en diversiteit. Smitsmans is sinds 2013 wethouder.

VVD

Vincent Zwijnenberg wordt wethouder namens de VVD. Hij gaat over openbare werken en stedelijk beheer, mobiliteit, personeel en dienstverlening. Zwijnenberg was eerder wethouder van van april 2010 tot oktober 2012.

PvdA

De PvdA levert in de persoon van Felix van Ballegooij een wethouder. Hij keerde in 2018 na bijna tien jaar terug in de politiek. In Sittard-Geleen werd hij wethouder voor de SP, waarvoor hij eerder statenlid/fractievoorzitter en gemeenteraadslid in Roermond was. In juni 2019 stapte hij uit die partij en sloot zich aan bij de PvdA. Vlak daarna viel het college van Sittard-Geleen en was Van Ballegooij wethouder af. Zijn portefeuille in Roermond wordt onderwijs, jeugd- en jongerenbeleid, sport, inburgering en wijken.

Extra raadsvergadering

De nieuwe wethoudersploeg wordt volgende week woensdag officieel gekozen en geïnstalleerd in een extra raadsvergadering. Dan wordt ook het coalitieakkoord van LVR, GroenLinks, VVD en PvdA besproken. Dat heeft als titel gekregen “De stad van ambitie, daadkracht en verbinding”. Het is een programma op hoofdlijnen dat bewust niet tot in detail is uitgewerkt.
Wel wordt gesproken van een uniek akkoord omdat de vier partijen nooit eerder in de geschiedenis van Roermond een coalitie hebben gevormd.