‘Omzetschade ondernemers watersnood ruim en snel vergoeden'

Opruimen Valkenburg © L1 (Niena Bocken)
De Tweede Kamer vindt unaniem dat de omzetschade die Limburgse ondernemers in het watersnoodgebied hebben geleden ruimhartig en heel snel moet worden vergoed.
Het gaat om het laatste half jaar van 2021 en het eerste kwartaal van dit jaar. En om schade die bovenop die door corona komt.

Motie

De Tweede Kamer steunde een motie daarover van het Heerlense PVV-kamerlid Dion Graus. Formeel kwam die niet in stemming omdat alle partijen vooraf hadden aangegeven de motie te steunen en ook minister Micky Adriaansens had laten weten de motie over te nemen. Volgens een recente regel hoeft er dan niet meer over te worden gestemd.

Verlenging

Aanvankelijk was er alleen sprake van een vergoeding van omzetderving voor het eerste kwartaal na de watersnood van juli vorig jaar. Maar die periode is onder bestuurlijke en politieke druk met een half jaar verlengd.
Hoe groot de omzetderving voor de drie kwartalen precies is, valt op dit moment niet exact te zeggen. Voor het eerste kwartaal zou het naar schatting gaan om zo’n 25 miljoen euro.

Provincie Limburg

Overigens gaat de provincie de regeling voor omzetschade voor ondernemers uitvoeren omdat ze beter in staat is maatwerk te leveren. Ze krijgt daarvoor het geld van het Rijk.

Tweede motie

Een andere motie van de Limburgse PVV-‘er Graus haalde het niet. Daarin werd gevraagd om ook ondernemers te vergoeden die weliswaar geen waterschade hebben opgelopen maar wel als gevolg van de watersnood hun bedrijf hebben moeten sluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om horeca, winkels en hotels , voornamelijk in Valkenburg.
Die motie werd verworpen met de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie en oppositiepartijen SGP en BIJ1 tegen. De zaken waar het om gaat, liggen in het gebied waar een noodverordening was afgekondigd door burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg. Ze moesten dicht om ruimte te hebben voor herstelwerkzaamheden en om ramptoeristen te weren. Alleen de bakker en de slager mochten open blijven.

Indirect gedupeerd

Burgemeester Daan Prevoo betreurt het dan ook dat de Tweede Kamer de motie heeft verworpen om ook die ondernemers te compenseren voor het verlies aan omzet. "Want ook zij zijn gedupeerd door de watersnood, al is het indirect. Maar ik ben wel tevreden dat de Tweede Kamer het duidelijk heeft opgenomen voor de rechtstreeks getroffen ondernemers. En dat voor een ruime periode", aldus Prevoo.