LWV: Limburgse ondernemers lopen op meerdere fronten vast

Afbeelding ter illustratie © iStock
De Limburgse werkgeversverenging, de LWV, heeft in een brief grote zorgen geuit over de mogelijkheden voor ondernemers. Ze lopen op meerdere fronten vast, zoals bij de verduurzaming, de aanleg van wegen en andere infrastructuur en de bouw van nieuwe woningen.
Die signalen heeft de LWV samen met andere regionale afdelingen overgebracht aan ondernemersorganisatie VNO-NCW. Daarop heeft VNO-NCW voorziter Ingrijd Thijssen een brief gestuurd aan premier Mark Rutte. Thijssen roept Rutte daarin op beter samen te werken met het bedrijfsleven om problemen op te lossen.

Honderd voorbeelden

Volgens Thijssen zijn de problemen waar ondernemers tegenaan lopen in praktisch elke regio in Nederland groot. Regionale afdelingen van VNO-NCW verzamelden ruim honderd voorbeelden van projecten die momenteel niet doorgaan vanwege de stikstofproblematiek, netcongestie, trage vergunningverlening en tekorten aan personeel. "De problemen lopen uiteen van het niet oplossen van het grootste fileknooppunt van ons land (de A58) tot 69 procent van de ondernemers in Brabant en Limburg die aangeeft binnen een jaar problemen te ervaren (o.a. met hun verduurzaming) door de netcongestie", schrijft Thijssen

Vergunningverlening

Daarnaast gaat het om trage vergunningverlening waardoor woningprojecten niet van de grond komen, mogelijk ook met kostenstijgingen tot gevolg. Ook is er door financieringstekorten en gebrekkige afstemming binnen de overheid geen ruimte voor truckparkinglocaties. Een ander probleem dat wordt genoemd is het verplicht plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Daardoor ontstaan problemen met de verzekering in verband met brandgevaar.

Creatieve oplossingen

Thijssen schrijft dat ondernemers met creatieve oplossingen een deel van de druk zouden kunnen wegnemen. "Met nieuwe vormen van publiek-private samenwerking kunnen we de problemen veel sneller oplossen", aldus de VNO-NCW-voorzitter. Daarvoor zou ze graag met ondernemers en Rutte het gesprek aangaan.