Onderzoek naar vermeende 'angstcultuur' Simpelveld

Het gemeentehuis in Simpelveld © Camiel Schnackers (L1)
Er komt een onafhankelijk, extern onderzoek naar de sfeer en werksituatie van ambtenaren bij de gemeente Simpelveld.
Het college van B&W heeft dat dinsdag besloten.

Noodzakelijk

Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de ervaren (sociale) veiligheid van onze ambtenaren in hun werkomgeving, zo meldt waarnemend burgemeester Dion Schneider in een mededeling aan het ambtenarenapparaat. Die is ook naar de pers gestuurd.
"Op basis van diverse signalen vindt het college het noodzakelijk om hiernaar een onderzoek te verrichten alvorens hieraan conclusies te verbinden", zo zegt Schneider. Gemeentesecretaris Marion Liu zal voor de duur en in het belang van het onderzoek haar werkzaamheden neerleggen.

Ontkenning

De stap van het gemeentebestuur is opmerkelijk, omdat zo'n twee weken geleden in een raadsinformatiebrief nog werd ontkend dat er wat mis is met de werksfeer binnen de gemeente. Dat was een reactie op de bewering van de grootste partij Samen 1. Volgens de partij heerst er een angstcultuur binnen het ambtelijk apparaat en dat heeft ook voor een fors verloop gezorgd.

Contrast

Waarnemend burgemeester Dion Schneider geeft toe dat het huidige besluit daarmee contrasteert. Hij stelt dat het college de afgelopen periode heeft geprobeerd zoveel mogelijk te inventariseren hoe de situatie is en dat daar over het algemeen een positief beeld uit naar voren kwam.
"Maar begin deze week krijgen wij via externe bronnen toch een ander beeld, onder meer via de vertrouwenspersoon. Dat was voor ons doorslaggevend om alsnog een objectief onderzoek te laten instellen", aldus Schneider. "Aan de discussie moet een einde komen. Die moet niet blijven doorsijpelen. Want daar hebben we als gemeente heel veel last van", stelt de waarnemend burgemeester.

Uitvoeren

Wie het onderzoek gaat uitvoeren, is nog niet bekend. De gemeente Simpelveld gaat daarover advies vragen aan de provincie. Ook is nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren. Dat ligt ook aan de precieze opdracht en vraagstelling.

'De druppel'

Fractievoorzitter Robert Honings van oppositiepartij Samen 1 noemt het in een reactie positief dat er nu toch een onderzoek komt, maar vindt wel dat daar veel eerder toe had moeten worden besloten.
"Het is nu toch wat achter de feiten aanlopen. Maar ik ben benieuwd wat precies de druppel is geweest om nu alsnog deze stap te zetten. De signalen die wij eerder kregen, waren zo sterk. Er vertrokken teveel ambtenaren door de angstcultuur die er heerst", aldus Honings.

Onder druk staan

In het recente coalitieakkoord van Burgerbelangen, Leefbaar Simpelveld, CDA en Lokaal Actief werd wel erkend dat de ambtelijke organisatie onder druk staat en het behouden van ambtenaren een grote opgave wordt. Toch werd ingezet op meer ambtenaren en op samenwerking met onderwijsinstellingen om een opleidingsgemeente voor jong talent te worden.
Donderdag is er een vergadering van de gemeenteraad van Simpelveld.