Provinciale subsidie: Hoes veur ‘t Limburgs stap dichterbij

Er moet meer aandacht komen voor het Limburgs © L1
Het provinciebestuur is bereid structureel 75.000 euro subsidie te geven aan een op te richten Hoes veur ‘t Limburgs. Dat moet een fysieke plek worden waar iedereen die iets wil weten over of iets wil doen met de Limburgse taal terecht kan voor advies en ondersteuning.
Het Hoes is een initiatief van de Raod veur ‘t Limburgs, dialectvereniging Veldeke, lerarenvereniging Levende Talen Limburgs, bibliotheekkoepel Cubiss en het Huis voor de Kunsten. Van de subsidie is 80 procent - 60.000 euro - bedoeld voor een medewerker educatie, de overige 15.000 voor een communicatiemedewerker.

Meer gevraagd

De initiatiefnemers hadden gevraagd om een subsidie van 150.000 euro. Maar dat zou een te groot beslag leggen op de middelen voor erfgoed, stelt gedeputeerde Geert Gabriëls in een mededeling aan het Limburgs Parlement. Voor dat beleidsonderdeel is in totaal 170.000 euro beschikbaar. Daarom kiest Gabriels voor een middenweg.

Waardering

Hij stelt veel waardering te hebben voor het initiatief. “Wij onderschrijven het belang van de Limburgse taal en de noodzaak extra in te zetten op het gebruik en het behoud ervan. Vooral het betrekken van meer jeugd en jongeren zien wij als essentieel in deze opgave”, aldus de gedeputeerde. De educatief medewerker gaat onder meer bezighouden met concrete initiatieven op het gebied van dialect in het onderwijs en de kinderopvang en helpen bij de toepassing ervan.
Wat de resterende financiering betreft van het Hoes veur ‘t Limburgs ziet gedeputeerde Gabriëls ook een taak voor andere overheden zoals gemeenten en het Rijk weggelegd. Met de nationale overheid gaat hij in gesprek over co-financiering uit het uitvoeringsbudget van het convenant Limburgse taal. De totale kosten van het Hoes bedragen 348.000 euro. De initiatiefnemers zelf denken een kleine 2 ton vrij te maken.

Wachten op groen licht

Het Limburgs Parlement moet bij de begrotingsbehandeling in november wel nog officieel groen licht geven voor de provinciale bijdrage van 75.000 euro. Maar dat lijkt geen probleem.