Extra geld voor kwetsbare wijk Heerlen-Noord

Het stadhuis van Heerlen. © L1
Heerlen-Noord is één van de twintig achterstandswijken in Nederland die de komende jaren een extra financiële impuls krijgt om problemen op te lossen. Het geld gaat onder meer naar betere woningen, armoedebestrijding, onderwijs en het voorkomen dat kansloze jongeren de criminaliteit ingaan.
In totaal investeert het kabinet ongeveer 1 miljard euro in de twintig wijken. Dit is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, dat maandagmiddag door de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Dennis Wiersma (Onderwijs) is gelanceerd. Heerlen-Noord is de enige wijk in Limburg waarvoor extra geld beschikbaar komt.

Dezelfde kansen

Het voornaamste doel van het programma is ervoor te zorgen dat de bewoners dezelfde kansen krijgen op een goede toekomst als bewoners van betere wijken. Dat begint al bij goed onderwijs, en daarom gaan in totaliteit honderden miljoenen naar de achterstandswijken toe.

Kleine beurs

In Heerlen-Noord wonen veel mensen met een kleine beurs in vaak slecht geïsoleerde woningen. Al eerder werd Ron Meyer aangesteld als programmadirecteur Alliantie Heerlen-Noord. Hij moet ervoor zorgen dat het gebied de komende jaren wordt vernieuwd.