‘Geen verdere verslechtering dienstregeling OV’

Een trein van reisvervoerder Arriva in Limburg © iStock
Het Limburgs Parlement vindt unaniem dat het provinciebestuur in de toekomst niet akkoord moet gaan met een eventuele verdere versobering van de dienstregeling voor het openbaar vervoer (OV).
Een motie van PvdA-statenlid Aleida Berghorst werd door alle andere partijen gesteund.

Extra lijnen en ritten

Daarin staat ook dat het provinciebestuur zich maximaal moet inspannen om de dienstregeling op korte termijn weer terug op niveau te brengen. Momenteel rijdt vervoerde Arriva in de praktijk een vakantiedienstregeling aangevuld met extra lijnen en ritten. Dat heeft te maken met een tekort aan personeel en ziekteverzuim.

Lobbyen

Via de motie krijgt het provinciebestuur de opdracht erop toe te zien dat Arriva de personele problemen die tot het afschalen van de dienstregeling hebben geleid snel en sociaal oplost. Verder moet het provinciebestuur bij de regering (blijven) lobbyen dat de financiële noodsteun wordt voortgezet. Anders dreigt er fors gesneden te worden in het aantal ritten om te voorkomen dat vervoerders zoals Arriva omvallen, zo de motie. Het zou dan gaan om een daling met 20 tot 30 procent.
Eerder besloot de regering dat die noodsteun op 1 januari stopt. In het kabinet gaat de uit Maastricht afkomstige staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) over het openbaar vervoer.

Unaniem

Het Limburgs Parlement noemt het OV in de unaniem aangenomen motie een basisvoorziening die van fundamenteel belang is voor de leefbaarheid in wijken en dorpen en waar grote groepen Limburgers dagelijks gebruik van maken.