Staten wil zelfde vergoeding als raadsleden grote gemeente

Het provinciehuis © @ iStock
Een zeer ruime meerderheid van het Limburgs Parlement vindt dat de vergoeding voor Statenleden verhoogd moet worden naar die van een grote gemeente met tussen de 100.000 en 150.000 inwoners. Het gaat dan om 1868 euro bruto per maand.
Een motie van de PVV daarover werd alleen niet gesteund door de SP. Een Statenlid krijgt momenteel een vergoeding van iets meer dan 1300 euro bruto per maand.

Advies

In de motie wordt verwezen naar het nieuwe Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (ARPA). Dat heeft voorgesteld om die vergoeding met 16 procent te verhogen naar het niveau van raadsleden van een middelgrote gemeente. Dat komt neer op ruim 1500 euro bruto per maand.
Maar bijna het voltallige Limburgs Parlement vindt dat niet afdoende. Het stelt via de aangenomen PVV-motie dat Statenleden omvangrijkere dossiers behandelen dan een middelgrote gemeente. Ook wordt een nationaal onderzoek onder Statenleden uit 2019 aangehaald, waarin staat dat zij gemiddeld 22,6 uur per week besteden aan hun politieke functie. Daarom vindt het Limburgs Parlement het te verantwoorden om gelijk te worden gesteld met een grote gemeente van tussen de 100.000 en 150.000 inwoners.

Belemmering

In de motie valt verder te lezen dat de aanwas van nieuwe, jonge volksvertegenwoordigers wordt belemmerd door het feit dat Statenleden geen arbeidsovereenkomst en recht op een ziektewetuitkering hebben. “Daardoor is het voornamelijk voor jonge mensen lastiger om een hypotheek te verkrijgen”, zo staat in de motie.

Te verantwoorden

PVV-fractievoorzitter René Claassen zegt in een toelichting dat het richting de buitenwereld altijd heel gevoelig ligt als een politicus om meer geld vraagt. Maar hij vindt het in dit geval wel te verantwoorden. “Er wordt al heel lang over gepraat. Feit is in ieder geval dat een Statenlid veel meer werk heeft dan pakweg tien jaar geleden” volgens Claassen.
Hij vindt de verhoging ook belangrijk om jonge Statenleden te behouden, omdat die nu vaak na vier jaar weer weg zijn.

Tegen verhoging

De SP stemde als enige fractie tegen een verhoging omdat zij vindt dat die pas gerechtvaardigd is zodra mensen in onmisbare beroepen en met een middeninkomen ook zo’n forse ‘loonsverhoging’ krijgen. "Veel mensen kunnen de boodschappen en de energielasten niet meer betalen. Daar moeten we in de politiek mee bezig zijn, niet met onze eigen vergoeding", aldus SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg.

Brief aan de minister

Het standpunt van het Limburgs Parlement wordt via een brief kenbaar gemaakt aan minister Hanke Bruins Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken. Die bereidt momenteel een voorstel voor dat waarschijnlijk in september wordt besproken.