‘Dialect in Statencommissie kan wettelijk niet’

Afbeelding ter illustratie © iStock
Lokaal-Limburg wil het spreken van dialect toestaan in de Statencommissie voor cultuur en samenleving, naast het Nederlands.
Fractievoorzitter Raimond Franssen kwam met het voorstel tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota. Maar volgens gouverneur Emile Roemer is het wettelijk niet toegestaan om dialect te spreken tijdens vergaderingen in het gouvernement. “Ik heb dat net nog nagevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de landsadvocaat”, aldus Roemer.

Burgers

Franssen vindt dat het spreken van dialect in een commissievergadering bijdraagt aan het behoud van het Limburgs. “Het kan ook mensen bij elkaar brengen en de politiek dichter bij de burgers brengen. Want veel Limburgers hebben nooit geleerd om Nederlands te spreken”, aldus de voorman van Lokaal-Limburg.

Spraakverwarring

PvdA-fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers stelde daartegenover dat het spreken van dialect in de provinciale politiek in de praktijk tot spraakverwarring leidt omdat er zoveel verschillende dialecten zijn in Limburg. “Terwijl iedereen mee moet kunnen doen in een debat”, zei Kuntzelaers. In een reactie wees Franssen er dan weer op in te spelen op een in zijn ogen groeiende behoefte. “Op lagere scholen wordt bijvoorbeeld dialect weer steeds meer ingebracht. Wij luisteren naar de mensen. In tegenstelling tot de PvdA bekijken wij het van beneden naar boven”, aldus Franssen.

Juridische argumentatie

Uiteindelijk legde hij zich noodgedwongen neer bij de wettelijke onmogelijkheid die gouverneur Roemer aanhaalde. Al had Franssen nog wel zijn twijfels of het juridisch echt niet zou kunnen. Roemer zegde daarop toe de juiste juridische argumentatie nog eens op een rijtje te zetten.