Rapport: ‘Geen integriteitsschendingen oud-wethouder Tegels'

Rudy Tegels toen hij in 2020 werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. © Provincie Limburg
Oud-CDA wethouder Rudy Tegels van Horst aan de Maas heeft zich niet schuldig gemaakt aan integriteitsschendingen.
Dat concludeert bureau Hoffmann in een onderzoek in opdracht van de gemeente.

Verzwegen relatie

Tegels legde één dag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart zijn wethouderschap neer vanwege een relatie met een bestuurssecretaresse. Tegels verzweeg die een tijdje en meldde die niet meteen aan burgemeester Ryan Palmen.

Geen bewijs

In de nacht voorafgaande aan zijn aftreden kwamen de oppositiepartijen Perspectief, BVNL (Belang van Nederland) en SP met het bericht naar buiten dat er mogelijk ook sprake zou zijn van vier integriteitsschendingen. Die zijn nu onderzocht door bureau Hoffmann maar die stelt geen enkel bewijs daarvoor te hebben gevonden.

Aantijgingen

Eén aantijging betrof het door Tegels op kosten van de gemeente kopen van cadeaus voor de medewerkster waar hij een relatie mee had. Een andere ging over het verwijderen door de vrouw van correspondentie naar aanleiding van een aanvraag op basis van de WOB (wet openbaarheid van bestuur). Verder zou Tegels de medewerkster de functie van gemeentesecretaris in het vooruitzicht hebben gesteld.De onderzoekers zeggen dat niet te hebben vastgesteld. Wel dat Tegels en algemeen directeur Beckers potentie in haar zagen en met haar gesproken hebben over carrière- en scholingsmogelijkheden.

Integriteit

Een vierde vermoeden van schending van de integriteit betrof het in werktijd bijdragen aan het verkiezingsprogramma van het CDA door de bestuurssecretaresse op verzoek van de Tegels. In het rapport wordt geconcludeerd dat het aannemelijk is dat zij opmerkingen bij het verkiezingsprogramma heeft geschreven. “Maar het blijft de vraag of zij dat in opdracht heeft gedaan - en zo ja in wiens opdracht - en of zij dat in werktijd dan wel in vrije tijd heeft gedaan”, zo valt te lezen.

Conclusie

De conclusie van bureau Hoffman luidt dan ook: “Noch in de gesprekken, noch in de ontvangen documentatie, noch op andere wijze, kwamen feiten of omstandigheden naar voren op grond waarvan kan worden gesteld dat er sprake was van een redelijk vermoeden dat een of meer van de vermeende integriteitsschendingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden”

Bedrijfsarts

Bureau Hoffmann sprak voor zijn onderzoek met alle betrokkenen, behalve de medewerkster in kwestie. De bedrijfsarts liet de onderzoekers weten dat de vrouw vooralsnog niet in staat was dergelijke gesprekken te voeren dan wel bevindingen van het onderzoek met haar te delen. “Pas op een veel later moment zou ze hiertoe mogelijk in staat zijn”, zo schrijven de onderzoekers.

Alleen gezamenlijk

Opvallend is verder dat de politici van de drie partijen die melding hebben gemaakt van de vermeende integriteitsschendingen van Tegels niet individueel met de onderzoekers wilden praten zoals de bedoeling was. Maar alleen gezamenlijk. Daarin gaven zij aan geen vertrouwelijke informatie te kunnen geven over de aanleiding voor hun vermoedens.
Op 12 juli wordt het onderzoeksrapport besproken in de gemeenteraad van Horst aan de Maas.
Tegels zelf besloot begin mei af te zien van een wethouderspost in het nieuwe college. Hij stelde de vorming daarvan niet langer in de weg te willen staan. Toen liep nog het onderzoek van Hoffmann.