Limburgs Parlement: ‘Zwemmen in Sibelcogroeve realiseren'

De Sibelcogroeve in Heerlen © Facebook gemeente Heerlen
Het Limburgs Parlement vindt dat het provinciebestuur er alsnog voor moet zorgen dat er gezwommen kan worden in de Zuidplas van de Sibelcogroeve in Heerlen.
Een motie van de SP daarover werd met 22 tegen 16 stemmen aangenomen. Behalve de SP steunden PVV, SVL, PvdA, Forum voor Democratie, Lokaal-Limburg, één statenlid van GroenLinks en de eenpersoonsfractie Palmen de motie. Met de motie werd gedeputeerde Lia Roefs (PvdA) teruggefloten.

Gepasseerd station

Roefs gaf onlangs na overleg met onder meer de gemeente Heerlen en Natuurmonumenten aan dat zwemmen in de Zuidplas een gepasseerd station is. Vrijdag herhaalde zij dat nog eens in het Limburgs Parlement. Roefs verwees daarbij nogmaals naar een samenwerkingsovereenkomst uit 2018. Natuurmonumenten is de eigenaar van de opgeleverde natuurplas.

Betrouwbaar

Maar volgens SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg klopt de voorstelling van zaken niet. Hij stelt dat er vanaf 1985 wel zes of zeven keer is toegezegd dat er gezwommen zou kunnen worden in de Zuidplas na afloop van de winning van zilverzand door Sibelco ter plekke. “De overheid moet betrouwbaar zijn. Na 40 jaar moet de provincie eindelijk eens de kant van de omwonenden kiezen en niet steeds die van het bedrijf. De afspraken moeten waar gemaakt worden”, aldus Van Caldenberg.

Motie

In de motie staat dat de langjarige belofte schuld maakt en die nu eindelijk moet worden ingelost. “Zwemmen in de Zuidplas in een beheerde situatie is prima mogelijk, zonder de balans tussen mens, dier en natuur te verstoren”, zo stelt de motie. Daarin staat ook dat de gemeente Heerlen bereid is om met Natuurmonumenten een samenwerkingsverband aan te gaan om dat te realiseren.
Het provinciebestuur wordt dan ook opgedragen om ervoor te zorgen dat die afspraken er komen. De Stichting Behoud Brunssummerheide waarvan twee leden het debat in het Limburgs Parlement bijwoonden, is in ieder geval erg blij met de aangenomen motie. Zij zien daarin een bevestiging van het standpunt dat zij al jarenlang inneemt vóór het mogelijk maken van zwemmen in de Zuidplas.

Uitvoering

Vraag is of en hoe gedeputeerde Roefs handen en voeten gaat geven aan de uitvoering van de motie. Zij benadrukte in het Limburgs Parlement namelijk dat het uiteindelijk Natuurmonumenten is dat uitmaakt wat er gebeurt in de Zuidplas. Verder is in haar ogen de laatste samenwerkingsovereenkomst uit 2018 geldig en daarin is zwemmen niet opgenomen. “Ik werp ook verre van me dat wij steeds op de hand van Sibelco zijn en niet op die van de bevolking. Daarom willen we ook meewerken aan een onderzoek om te bekijken of zwemmen in de Middenplas al binnen enkele jaren mogelijk is”, zegt Roefs.
Ze zegde wel toe nog eens te bekijken hoe geborgd is dat de zandwinning door Sibelco in 2032 definitief stopt en er geen nieuwe vergunning meer wordt verleend. En of dat eventueel nog op een betere manier kan of moet worden geregeld. Begin oktober verwacht zij daar uitkomst over te geven.