Motie: 'Geen verhoging provinciale motorrijtuigenbelasting'

Limburgs Parlement © L1
Een meerderheid van het Limburgs Parlement voelt er niks voor om de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen om de financiële positie van de provincie te versterken.
Een motie van Forum voor Democratie (FvD) om die belasting ten minste in de huidige bestuursperiode niet op te hogen, werd met 21 tegen 17 stemmen aangenomen. Behalve FvD stemden CDA, VVD, SP, SVL, Lokaal-Limburg en de eenpersoonsfractie Palmen voor de motie. Die werd ingediend bij de behandeling van de Voorjaarsnota.

Financiële lasten

In de motie worden de huidige financiële lasten voor burgers als te hoog omschreven. “Om daar nog een schepje bovenop te doen door de provinciale opcenten te verhogen, is het laatste waar de burger op zit te wachten”, zei CDA-fractievoorzitter Mariska Werry. VVD-fractievoorzitter Herman Nijskens vond dat alleen de autobezitter opdraait voor het financieren van de wensen van een provinciebestuur bij een verhoging. Hij zag meer in een soort ingezetenen belasting als alternatief als dat wettelijk mogelijk zou worden.

Ander geluid

Onder meer GroenLinks liet een ander geluid horen. Die partij wilde de motorrijtuigenbelasting fors verhogen om de provincie meer structurele financiële ruimte te geven. Het zou zo’n kleine 25 miljoen extra opleveren. “Met pijn in het hart leggen we de rekening bij de autobezitters”, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Thea Jetten. Ook voor de Partij voor de Dieren was een stijging "geen dogma". De PVV had zich eerder al uitgesproken voor een verhoging mits de meeropbrengst zou gaan naar het onderhoud van provinciale wegen. Ook PvdA en D66 waren niet tegen een hoger tarief.

Fundamentale keuzes

Volgens het provinciebestuur staat de nieuwe coalitie die na de verkiezingen van maart volgend jaar aantreedt voor een aantal principiële en fundamentele keuzes. De vrij besteedbare ruimte voor nieuw beleid is flink beperkt. In de nu lopende bestuursperiode bedraagt die 100 miljoen euro per jaar. Voor de jaren 2023 tot 2027 gaat het nog maar om 8,5 miljoen per jaar.

On-Limburgs

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota noemde de VVD die situatie on-Limburgs. Het CDA had het over donkere wolken die zich lijken samen te pakken boven de provincie. D66 sprak van de financiële werkelijkheid dat de rek eruit is. D66-fractievoorzitter Marlou Jenneskens pleitte daarom voor scherpere keuzes waarbij alles te heroverwegen moet zijn. “Er komt minder ruimte voor politieke hobby’s. Het bestrijden van energiearmoede is bijvoorbeeld geen kerntaak van de provincie. Lage inkomens helpen bij verduurzaming wel”, zo zei Jenneskens.

Kerntaken

Forum voor Democratie vond dat de provincie terug moet naar haar kerntaken door middel van investeringen en het meer verlenen van subsidies. Ook wat de PVV en VVD betreft kan de discussie over kerntaken weer van stal worden gehaald. “Een groot deel van de sociale agenda hoort eigenlijk thuis bij gemeenten als het gaat om het weer aan het werk helpen van mensen. De rol van de provincie is het aan het werk houden van mensen en het voortdurend scholen”, betoogde VVD-fractievoorzitter Nijskens.

Reserves

De PVV maakte zich sterk voor nieuwe terugverdienmodellen en maakte zich bijzonder druk over het niet nakomen van de toezegging van een paar jaar geleden om de reserves van de provincie te indexeren. Die was bedoeld om de financiële situatie op peil te houden. Een motie van afkeuring bracht de PVV uiteindelijk niet in stemming. De provinciale reserve bedraagt momenteel 920 miljoen euro. Het CDA legde duidelijk een ander accent en stelde dat mentale gezondheid steeds belangrijker wordt en dat dat juist voor de partij prioriteit heeft bij de verdeling van de middelen.

Royaal

De PvdA wees op een aantal ontwikkelingen die mogelijk een deel van de oplossing bieden voor de minder florissante financiële situatie van de provincie “mits de rest van de uitgaven niet uit de hand loopt zoals vaak gebeurt”. Fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers doelde op de 100 miljoen die de provincie er de komende jaren van het Rijk krijgt vanwege de systematiek dat als de uitgaven van het Rijk stijgen die van de provincie mee omhoog gaan. “Dat is een royaal bedrag om mee aan de slag te gaan”, zo stelt Kuntzelaers. Ook de voorgenomen verkoop van Enexis-dochter Fudura kan voor extra inkomsten zorgen omdat de provincie aandeelhouder is, verklaarde de PvdA-voorman.
Gedeputeerde Ad Roest (Lokaal-Limburg) liet in een reactie weten dat daar in oktober duidelijkheid over komt. Begin november behandelt het Limburgs Parlement de begroting voor volgend jaar.