Televisieruzie escaleert: van chemisch sop tot rechtszaken

Mr. Frank Visser op archiefbeeld, in zijn tijd als 'Rijdende Rechter' bij de NCRV. © ANP
Een jarenlang slepend burenconflict in Landgraaf krijgt na twee televisie-uitzendingen van Mr. Frank Visser en een recente zitting bij een politierechter een nieuwe wending. Er volgt een kort geding in de zaak.
Het geding is aangespannen door Cidalia (58), buurvrouw van Lei (61). Ze wil volgens haar advocaat een 'eerlijk proces waarin haar rechten als slachtoffer worden geëerbiedigd'.

Chemisch sopje

De buren gaan al jarenlang niet met elkaar door een deur. In juli 2020 werd de eerste uitzending van televisierechter Mr. Frank Visser uitgezonden op SBS6. Heel Nederland zag onder meer hoe Cidalia klaagde over chemisch sop dat haar buren in de haag gooiden om het groen te vergiftigen. Uiteindelijk oordeelde rechter Visser dat de buren een volledig contactverbod kregen. Sindsdien mogen ze op geen enkele manier elkaars aandacht trekken.

'Sla je morsdood'

Bij een overtreding van dat verbod zou een boete worden opgelegd. Volgens Cidalia ging het toch mis en schold Leo haar uit voor 'hoer', 'buitenlander' en stak hij zijn middelvinger op als hij langs haar videodeurbel liep. Ook sprak hij in een tweede uitzending van het programma, uitgezonden in januari 2021, de woorden: "Grote bek, ik sla je morsdood." Dat zag Cidalia als een directe bedreiging.
Vorige week verschenen de partijen voor de politierechter in Maastricht. Die sprak Lei volledig vrij. Ook de officier van justitie vroeg vrijspraak. De woorden van Leo waren 'te algemeen'. Het kon niet worden vastgesteld dat ze aan het adres van Cidalia gericht waren. Van de overige zaken kon in de ogen van de aanklager en de rechter niet worden vastgesteld wanneer dit had plaatsgevonden.

Onbeperkt recht

De gang van zaken tijdens die zitting zit Cidalia niet lekker. Haar dochter wilde tijdens het spreekrecht iets zeggen over de feiten, het bewijs en de strafmaat, maar de rechter vroeg haar zich te beperken tot de impact van de zaak op haar moeder. "Het spreekrecht is onbeperkt. Dit was een fundamentele schending van de rechten van het slachtoffer waardoor cliënte geen eerlijk proces heeft gehad", vindt Cidalia's advocaat Selçuk Ikiz.

Ernstig verzuim

Daarnaast is een opgeroepen getuige niet beëdigd, terwijl zijn verklaring wel is meegenomen in de bewijsoverweging. "Dat is een vormverzuim en zou ertoe moeten leiden dat de zitting nietig verklaard wordt", vindt Ikiz. In zijn ogen moet de zaak worden overgedaan of moet de officier van justitie hoger beroep worden aangetekend. "Dat kan, want er is door justitie geen afstand gedaan van een hoger beroep. Ondanks de vrijspraak."

Nieuwe zaak

Cidalia spande een kort geding aan om dit voor elkaar te krijgen. Het geding dient maandag in Den Haag. "Volgens mij vorderen ze dat justitie wordt verplicht hoger beroep aan te tekenen. Ik kan mij echter niet voorstellen dat de voorzieningenrechter in Den Haag daar gevoelig voor is", zegt Bjorn Jegers, advocaat van Lei. "Zowel de officier van justitie, de verdediging als de politierechter kwamen immers tot een vrijspraak."