Pastoor geeft ongepast gedrag toe: 'Had beter moeten weten'

De kerk van Berg en Terblijt. © L1 (Tim van der Weerden)
Pastoor John Burger, die in opspraak is gekomen vanwege grensoverschrijdend gedrag, erkent dat hij zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan 'verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag'.
Dat schrijft hij in een brief, die in handen is van De Limburger. Het bisdom bevestigt de inhoud van de brief. "Ik ben mij er zeer van bewust daarmee veel mensen in een moeilijke positie te hebben gebracht, te hebben gekwetst en leed te hebben berokkend. Juist als priester had ik beter moeten weten en een voorbeeld moeten zijn", staat in de brief.

Seksfilmpje

Het gedrag van de pastoor van Berg en Terblijt kwam aan het licht toen een moeder van een communicantje een melding maakte van ongewenst gedrag. Zij kreeg van pastoor Burger een seksfilmpje te zien. Zo ging het balletje rollen en bleken er meer vrouwen een negatieve ervaring met de pastoor te hebben gehad. Het ging om ongewenste aanrakingen tijdens huisbezoeken en seksueel getinte vragen. Burger schrijft nu dat hij zich 'diep schaamt voor dit gedrag'. Hij biedt alle getroffen mensen zijn 'welgemeende en diepe excuses aan'.

Non-actief

Het bisdom in Roermond heeft Burger op non-actief gesteld. Ook keert hij zeker niet meer terug naar de clusterparochie van Berg en Terblijt, Broekhem en Houthem. "Het ontslag dat mij door de bisschop is gegeven, aanvaard ik zonder meer. Dat een terugkeer in de parochiepastoraat niet meer mogelijk is, vind ik evident", zo valt te lezen.

Meldpunt

De pastoor wijst verder nog op het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK, waar mensen die door zijn gedrag beschadigd zijn een klacht kunnen indienen. Hij geeft aan alle medewerking te verlenen bij het behandelen van de klachten.
Het bisdom onderzoekt de zaak nog. verder.