Definitief streep door zwemmen in Zuidplas Sibelcogroeve

De Sibelcogroeve in Heerlen. © Archief L1
Er gaat definitief een streep door het plan om zwemmen toe te staan in de Zuidplas van de Sibelcogroeve in Heerlen.
De gemeente Heerlen en twee bewonersorganisaties zijn daar voorstander van. Maar in een overleg met hen heeft de provincie duidelijk gemaakt dat dat er niet in zit.

De Zuidplas

Bij dat overleg was ook de Vereniging Natuurmonumenten aanwezig. Zij is de eigenaar van de opgeleverde natuurplas. In een mededeling aan het Limburgs Parlement meldt gedeputeerde Lia Roefs (PvdA) dat Natuurmonumenten in het gesprek duidelijk heeft laten weten dat zij niet wil meewerken aan een zwemgelegenheid in de Zuidplas. En ze ook geen opening ziet om die alsnog te realiseren.

Gepasseerd station

"Provincie en Natuurmonumenten hebben aangegeven dat de Zuidplas een gepasseerd station is. Wij willen ons houden aan bestaande afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst uit 2018", aldus Roefs. De Zuidplas moet beschermd worden omdat ze een leefgebied van de bever is. Ook kan zwemmen ten koste gaan van de natuur.

Zilverzand

Gedeputeerde Roefs heeft in het overleg wel gezegd dat de provincie samen met Natuurmonumenten en Sibelco wil meewerken aan een onderzoek om zwemmen in de Middenplas binnen enkele jaren mogelijk te maken. En niet pas als Sibelco in 2032 is gestopt met de winning van zilverzand in het gebied.

Betaalbaar plan

Voorwaarde is wel dat de gemeente Heerlen de verantwoordelijkheid neemt voor het opstellen van een haalbaar en betaalbaar plan en ook zorgt voor de uitvoering daarvan, zo meldt Roefs aan het Limburgs Parlement. Met andere woorden zelf voor de kosten opdraait.

Vraagtekens

In een statencommissie in april plaatste SP-statenlid Yolanda Claessens grote vraagtekens bij die optie. "Ik vraag mij af of het gezien de veiligheidseisen realistisch is dat daar over een tijdje gezwommen gaat worden. Want daar vlakbij wordt gewoon nog zilverzand gewonnen", zo zegt Claessens ruim twee maanden geleden.