Brabantse VVD-wethouder in Bergen

Het gemeentehuis in Bergen. © L1
De gemeente Bergen krijgt opnieuw een coalitie van CDA, Progressieve Kombinatie (PK) en VVD. De drie partijen hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord. Dat is in het gemeentehuis ondertekend.
Opmerkelijk is dat de VVD in de persoon van Martijn Buijsse een wethouder van buiten de gemeente levert. Buijsse was tot aan de verkiezingen van maart dit jaar vier jaar wethouder in de Brabantse gemeente Boekel. Daarvoor was hij vier jaar raadslid.

Achtergrond

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 stond hij 53e op de kandidatenlijst van de VVD. Hij behaalde 781 stemmen. Buijsse was ook lijsttrekker van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De VVD verdubbelde toen naar twee zetels maar kwam toch in de oppositie terecht. Hij besloot daarop niet weer in de gemeenteraad te gaan zitten.

'Niet sexy'

Lijsttrekker en raadslid Pepijn van Rijen van de VVD zegt dat zijn partij het liefste iemand uit Bergen zelf als wethouder had voorgedragen maar dat die niet te vinden was. “Mensen staan niet te springen voor zo’n baan. Ze wordt niet als heel erg sexy gezien”, zo Van Rijen. Zelf wilde hij zijn werk ook niet opgeven voor een wethouderschap.

Vergelijkbare gemeente

De VVD kwam via het regionale VVD-netwerk uit bij Martijn Buijsse. Volgens Van Rijen was de klik en het vertrouwen er meteen. “Buijsse is met zijn 40 jaar een jonge en energieke man met bestuurlijke ervaring. En Boekel is ook een gemeente die vergelijkbaar is met Bergen”, aldus de Bergense VVD-voorman.
De twee andere wethouders van Bergen zijn bekende gezichten. Voor het CDA is dat Antoon Splinter. Hij is sinds september 2016 wethouder. Claudia Ponjee keert terug als wethouder voor PK. Zij bekleedt die functie sinds begin november 2020.

Coalitievorming

CDA en PK lieten al snel na de verkiezingen weten samen verder te willen gaan in een nieuwe coalitie. Maar zij wilden er wel nog een derde partij bij omdat ze slechts over een minieme meerderheid beschikten. Uiteindelijk is dat dus - opnieuw - de VVD geworden. Samen zijn de drie partijen goed voor 9 van de 15 zetels in de gemeenteraad. Het coalitieakkoord dat zij hebben gesloten, noemen zij zelf een programma op hoofdlijnen dat voortbouwt op de afgelopen periode. “Wij vinden het belangrijk juist nu een stabiele meerderheidscoalitie te vormen die zorgt voor continuïteit”, zo schrijven zij.

Nieuwbouw

De bouw van woningen neemt een belangrijke plaats in. Volgens de drie partijen zijn er in vrijwel alle kernen mogelijkheden voor nieuwbouw. Er komt dan ook een woningvisie met voorstellen voor het wijzigen van bestemmingsplannen met concrete aantallen woningen. Bijvoorbeeld het voormalige terrein van rubberfabriek Berli is daarbij in beeld. Ook tiny houses behoren tot de mogelijkheden.

Landbouw

Verder komt er in nauw overleg met de agrarische sector een plan voor de verdere ontwikkeling van de landbouw. “In grote delen van de gemeente ontwikkelt die zich steeds meer in de richting van natuurinclusiviteit. Daarnaast zien wij mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer”, zo staat er.

Steunregelingen

Op sociaal gebied wordt de norm voor lage inkomens om voor steunregelingen in aanmerking te komen verhoogd van 110 naar 120 procent van het sociaal minimum en voor regelingen voor kinderen naar 130 procent. Verder krijgt het jongerenwerk een nieuwe impuls en is de coalitie voorstander van het oprichten van een ‘formulierenbrigade’. Dat zijn vrijwilligers die laaggeletterden helpen met het invullen van formulieren.
In het akkoord staat verder dat gemeenschapshuis Den Asseldonk in Nieuw Bergen aan vervanging toe is en dat onderzocht wordt waar die nieuwe plek het beste kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt gedacht aan de omgeving van de voetbalvelden.

Buitengebied

In het kader van natuurbescherming en verkeersveiligheid wordt bekeken of er delen van de wegen in het buitengebied kunnen worden gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op het gebied van duurzaamheid blijft de coalitie volop inzetten op Energielandgoed Wells Meer en op zonnepanelen op daken en overkappingen. Buiten Wells Meer komen er geen windmolens en ook zonneweides zijn taboe.
Samenwerking blijft Bergen zoeken met andere Noord-Limburgse gemeenten en met name Gennep en Mook en Middelaar. Het lidmaatschap van de Euregio Rijn Maas Noord wordt per 1 januari opgezegd. Wel blijft Bergen lid van de Euregio Rijn-Waal.
Het coalitieakkoord wordt op 12 juli besproken in de gemeenteraad. Dan worden ook de drie wethouders officieel gekozen en geïnstalleerd.