Opnieuw forse Europese subsidie voor Limburgse binnenhavens

Stockfoto © iStock
Vijf Limburgse binnenhavens en één Brabantse krijgen de komende drie jaar maximaal 127 miljoen euro Europese subsidie. Daarvan is 120 miljoen bedoeld voor uitbreiding en 7 miljoen aan het voorafgaand onderzoek daarnaar.
Het gaat om de binnenhavens van Venlo, Roermond, Buggenum, Stein, Maastricht en Tilburg.

Subsidie

De bedrijven op de zes binnenhavens investeren in totaal 14 miljoen euro in onderzoek naar de verdere ontwikkeling van de havens. De Europese Unie vergoedt daar dus de helft van.
De onderzoeken moeten binnen drie jaar leiden tot concrete plannen voor uitvoering. In totaal wil het bedrijfsleven 240 miljoen investeren. Ook hiervoor geldt bijgevolg dat Europa vijftig procent subsidieert.

Impuls

Gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) noemt de Europese subsidie een enorme stap voorwaarts voor de Limburgse binnenhavens en voorwaardenscheppend voor de circulaire economie. Daarbij bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.
"Dat de Europese Unie voor de vierde keer subsidie toekent, toont het belang van de Limburgse binnenhavens binnen het trans-Europese transportnetwerk. De totale investering is een enorme impuls voor de circulaire economie en het verplaatsen van vervoer over de weg naar het water", aldus Satijn.

Biogrondstoffen

Concreet houden de plannen in dat er in Buggenum een duurzaam multifunctioneel en watergebonden bedrijventerrein komt met bedrijven die actief zijn in opslag en in circulair en zogeheten biobased ondernemen. Dat houdt in dat het gaat het om producten die geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van biogrondstoffen. De regie ligt bij de Ontwikkelmaatschappij Midden-Limburg (OML).

Verbinding en reststromen

Vanuit de haven van Stein komt er een verbinding naar bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen waarbij goederen met meerdere vervoersmiddelen worden getransporteerd. Bij de binnenhaven van Maastricht gaat het over de mogelijkheid om veel meer reststromen over water te vervoeren zoals afval. Daarmee zouden potentieel honderdduizenden vrachtwagens minder over de A2 hoeven te rijden.

Bescherming

In de Willem Alexanderhaven in Roermond worden voor het eerst dijken voor hoogwaterbescherming gecombineerd met logistieke kades. Daardoor behouden de ondernemers in de haven droge voeten.
In de haven van Venlo wordt als onderdeel van de bescherming tegen hoogwater de jachthaven verplaatst. Daardoor kan de noord- en zuidoever worden ontwikkeld voor bedrijven in de circulaire economie.