Provincie wil duidelijkheid van Rijk over stikstofplannen

Boerenprotest bij het provinciehuis in Maastricht © Fer Traugott
De Provincie Limburg wil dat het Rijk duidelijkheid geeft over regelingen die te maken hebben met het stikstofbeleid. Dat is nodig zodat de provincie aan de slag kan met de Limburgse aanpak.
Geert Gabriëls, gedeputeerde van Natuur, Milieu en Erfgoed, zegt dinsdagavond in het tv-programma L1mburg Centraal dat de provincie een brief daarover naar het Rijk gaat sturen.

Vrijwillige opkopers

Volgens de Statenleden kan wel een start gemaakt worden met de lokale plannen. "We hebben ook veel nodig van het Rijk om die plannen te gaan uitvoeren. Het Rijk heeft nog helemaal geen duidelijke regelingen met betrekking tot vrijwillige opkopers."

Dreigt te mislukken

Volgens Gabriëls hebben zich al 43 agrariërs gemeld die gebruik willen maken van de opkoopregeling. "Maar dat dreigt te mislukken, omdat het Rijk geen duidelijkheid geeft over een tweede regeling, die misschien aantrekkelijker is." Ook geeft de gedeputeerde van onder andere stikstof aan dat er steun nodig is voor het verduurzamen van de industrie.

Welk perspectief

Verder is Gabriëls van mening dat ze oog moeten hebben voor het perspectief van jonge agrariërs. "Wat voor perspectief hebben zij nog en wat betekent dat woord dan ook. Dat moeten we gaan uitdiepen. Er moeten, ook vanuit het Rijk, regelingen komen en ook fondsen om ook perspectief te bieden aan de agrariërs of bedrijven die door willen en een opvolger hebben."

Goede sfeer

Dinsdagmiddag waren er volgens de gedeputeerde van GroenLinks ook veel jonge agrariërs bij het gouvernement. "De gesprekken met de boeren gingen heel goed en verliepen in goede sfeer. Ze hadden veel vragen en vroegen of we duidelijkheid kunnen bieden."

Gemoedelijke wijze

In het hele land voerden boeren acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo werden er ook hooibalen in brand gestoken. Een actie waar Gabriëls geen begrip voor heeft. "Ik heb wel begrip voor de boeren die hier vandaag in Limburg waren en op zeer gemoedelijke wijze van hun recht gebruik komen maken en dat hebben ze in Limburg op een prima wijze gedaan."