Hoe zorg je binnen zes weken voor honderden extra woningen?

Stockfoto © iStock
Een nieuw plan om de doorstroming van asielzoekers te verbeteren lag binnen no-time op tafel na de oprichting van een landelijk asielcrisisteam. Maar de gemaakte afspraken nakomen wordt een stuk lastiger.
De veiligheidsregio's zijn aan zet, sinds afgelopen vrijdag overeenstemming werd bereikt over de doelstellingen. Zij hebben er flink wat taakstellingen bij gekregen voor Oekraïners, andere asielzoekers en voor statushouders. De grootste uitdaging is het vinden van honderden nieuwe woningen voor die laatste groep. Een opdracht die al binnen zes weken gerealiseerd moet zijn.

Woningen voor 475 statushouders

In Limburg moeten de veiligheidsregio's 1000 extra opvangplekken voor Oekraïners realiseren (500 per veiligheidsregio). Daarbovenop komen nog 450 extra (tijdelijke) plekken voor asielzoekers (225 per veiligheidsregio). En binnen zes weken moeten er dus vaste woningen bijkomen voor 475 statushouders. Dit zijn mensen die nu in een asielzoekerscentrum wonen maar eigenlijk al moeten doorstromen naar een reguliere woning. Veiligheidsregio Limburg-Noord moet 157 extra statushouders huisvesten en Zuid-Limburg 318.

Asielplekken bezet

Vooral die laatste taakstelling is een pittige. Want woningen creëer je niet zomaar. Toch zijn die hard nodig. Landelijk zitten maar liefst 15.000 statushouders in een azc, terwijl ze daar dus niet meer horen. Landelijk zijn er zo'n 40.000 plekken bezet. Meer dan een derde van de beschikbare capaciteit wordt dus bezet door mensen die eigenlijk al lang in een huis hadden moeten zitten. Als ze een woning krijgen, ontlast dat de azc’s enorm. Maar vanwege de krapte op de woningmarkt, lukt het statushouders net als veel andere woningzoekers nauwelijks om iets te vinden.

Noodwoningen

"Uiteindelijk is het een huisvestingsprobleem", zegt Leon Eummelen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hoewel het huisvestingsprobleem geen snelle oplossingen kent, zijn de Limburgse veiligheidsregio’s meteen aan de slag gegaan met de nieuwe opdracht. "De praktijk is weerbarstig", vervolgt Eummelen. "We sluiten niets uit en doen wat mogelijk is. Daarbij wordt ook gedacht aan noodwoningen, pop-up-locaties of waar gemeenten maar mee komen."

Nieuwe opdrachten

Ook Caro Brouns van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zegt dat er veel creativiteit nodig is om de nieuwe taakstellingen te realiseren. Hoe, dat weet ze nog niet. "We zijn dat nog intern aan het bespreken, maar we zijn eigenlijk nog druk bezig met het realiseren van de vorige taakstelling die voor het eind van juli op de planning stond. En nu krijgen we er weer nieuwe opdrachten bij. Die komen op het bordje van dezelfde groep mensen die nu al bezig zijn met het zoeken naar plekken voor asielzoekers en Oekraïners."

Werkgroep

In Zuid-Limburg heeft de veiligheidsregio een speciale werkgroep opgericht samen met de zestien gemeentes. Of die ook daadwerkelijk kan zorgen voor de gehele taakstelling valt te bezien. Eumelen: "We zitten ook nog met een andere uitdaging en dat is de bemensing. Er moeten ook voldoende mensen beschikbaar zijn om dit allemaal te regelen. We gaan in ieder geval ons best doen."
Ook Brouns ziet dat als een uitdaging. "Er is in ieder geval vanuit het Rijk 30 fte beloofd aan iedere veiligheidsregio om dit probleem te tackelen." Het gaat daarbij niet om een compensatie in geld, maar daadwerkelijk om inzetbare mensen die vanuit het Rijk geregeld worden.