Parlement wil oplossing verdrinken wild in Zuid-Willemsvaart

Archiefbeeld. © Harold Kuepers/Nederweert 24
Een zeer ruime meerderheid van het Limburgs Parlement vindt dat er voor het eind van het jaar een oplossing moet komen voor het verdrinken van wild in de Zuid-Willemsvaart in Weert ter hoogte van de provinciale weg N564.
Een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD) daarover werd bijna unaniem gesteund. Alleen de VVD stemde tegen. Volgens fractievoorzitter Pascale Plusquin is er sprake van het nodeloos verdrinken van dieren.

FUP

In 2017 werd er al een motie van de PvdD aangenomen om wat te doen aan de onveilige situatie voor mens en dier vanwege de steile wanden langs het kanaal. Er werden vervolgens meerdere zogeheten Fauna Uittreed Plaatsen (FUP’s) gemaakt aan beide kanten van de Zuid-Willemsvaart. Daardoor kunnen bijvoorbeeld wilde zwijnen en herten die in het water terecht komen, bij de verlaagde oevers van zo’n FUP weer aan land.
Maar sinds begin dit jaar zijn er door de provincie op verzoek van Rijkswaterstaat hekken geplaatst aan de kant van de provinciale weg. Die moeten aanrijdingen van het verkeer met overstekend wild voorkomen. De dieren kunnen na de oversteek tot rust komen op een raster bij zo’n FUP.

Dieren slachtoffer

De praktijk is echter heel anders, aldus fractievoorzitter Plusquin van de PvdD. "De dieren moeten toch weer het water in, kunnen er niet meer uitkomen en verdrinken van uitputting. Daardoor vallen er meer slachtoffers dan nodig", zo zegt Plusquin. Dat de hekken nodig zijn om aanrijdingen te voorkomen, kan er bij haar ook niet in. Zij stelt dat de dieren vooral als het schemert fourageren tussen de twee natuurgebieden bij het kanaal. "En dan is er nauwelijks verkeer. Er verdrinken veel meer dieren dan er worden aangereden”, zegtPlusquin.

Sympathieke motie

Gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks) erkende in een reactie op de motie dat er veel dieren verdrinken op die plekken bij de Zuid-Willemsvaart. Hij sprak dan ook van een sympathieke motie en zegde toe er alles aan te doen om opnieuw te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zodat de omheiningen weg kunnen. Daarover wordt dan ook met Rijkswaterstaat en wellicht de gemeente Weert gesproken. In het verleden is al vaker geopperd om een ecoduct aan te leggen. "Maar dat kost geld. Mijn inzet blijft in ieder geval ervoor te zorgen dat er geen dieren verdrinken", zegt Gabriëls.