Lekkage van rokend zwavelzuur op Chemelot gestopt

Door een lekkage kwam er een beperkte hoeveelheid oleum vrij. © Orange Media
Op Chemelot in Sittard-Geleen is vrijdagmiddag een kleine hoeveelheid rokend zwavelzuur vrijgekomen via een veiligheidsklep. De oorzaak was een lekkage.
Rond 17:15 uur werd er groot alarm geslagen vanwege de lekkage. Hulpdiensten werden in groten getale opgroepen.

Waterschermen

De brandweer kwam meteen in actie en zette waterschermen op om te voorkomen dat de stof zich zou verspreiden. Een uur na de melding werd gemeld dat de brandweer de lekkage heeft gestopt. Uit metingen is gebleken dat er geen verhoogde concentraties van oleum, zoals het rokend zwavelzuur ook heet, zijn vrijgekomen.

Aantasting metalen

Oleum is een oplossing van zwaveltrioxide. De oplossing heeft een sterk prikkelende geur. Als het in aanraking komt met metalen, dan wordt er waterstofgas gevormd. En dat tast dan weer het metaal aan.
Inmiddels is het sein veilig gegeven en hebben de hulpdiensten afgeschaald. De oorzaak van de lekkage wordt nog verder onderzocht.