Limburgs Parlement tegen stikstofbeleid, wel voor reductie

Afbeelding ter illustratie © L1 (Lex van Moorsel)
Een meerderheid van het Limburgs Parlement heeft grote problemen met het stikstofbeleid van het kabinet.
Het wordt gezien als een 'dictaat' dat onhaalbaar en niet realistisch is. Dat geldt met name voor een kaartje met de stikstofreductie per gebied.

Motie

Daarom kan de provincie er geen uitvoering aan geven, zo staat in een met 25 tegen 17 stemmen aangenomen motie van het CDA. Maar ondanks die kritiek blijft een meerderheid vasthouden aan een fikse reductie van de uitstoot van stikstof. Daarom steunden onder meer SP en PvdA die CDA-motie ook.
Want het provinciebestuur wordt erin opgedragen door te gaan met de uitwerking van plannen per gebied. Daarbij blijft het terugdringen van de uitstoot met 52 procent zoals het kabinet wil het uitgangspunt. Maar niet in steen gebeiteld.

Aan de slag

Ook een motie van de SP haalde het. Daarin wordt het kabinetsbeleid onvoldoende genoemd wat betreft de mogelijkheden om het uit te voeren. In deze motie wordt het provinciebestuur eveneens opgedragen om niet stil te zitten en zelf aan de slag te gaan. Daarbij moet er ruimte zijn voor regionaal maatwerk, waarbij de grootste vervuilers - zoals bedrijven - het meeste reduceren. Ook moeten boeren de mogelijkheid krijgen om duurzame vormen van landbouw te ontwikkelen.

Modellen en berekeningen

Tegelijk nam het Limburgs Parlement met 26 tegen 16 stemmen een motie van de PVV aan waarin het provinciebestuur wordt opgeroepen afstand te nemen van het kabinetsplan. Onder meer het CDA en VVD waren voor die motie, met name vanwege de conclusie.
In de motie staat ook dat het stikstof een gecreëerd probleem is en het stikstofbeleid is gebaseerd op modellen en berekeningen in plaats van op feiten en berekeningen. Gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks) zegt in een reactie de moties in het provinciebestuur te bespreken en daarna met een reactie te komen.

Limburgse aanpak

De aangenomen moties van CDA en SP geven in ieder geval aan dat een meerderheid van het Limburgs Parlement in ieder geval aan de slag wil (blijven) met een Limburgse aanpak, aldus de gedeputeerde. Ondanks de afstand die wordt genomen van het kabinet.
"We moeten samen aan de slag. Ons maximaal en niet vrijblijvend inzetten om de wettelijke doelen te halen. Niet dogmatisch en niet als kip zonder kop. En met heel veel aandacht voor de leefbaarheid van het platteland", zo zegt Gabriëls. Hij kondigde ook de oprichting van een provinciaal meldpunt aan waar boeren die in onzekerheid verkeren over de toekomst van hun bedrijf zich kunnen melden.