Kabinet wil 225 extra asielzoekers huisvesten per regio

De veldbedden voor de crisisnoodopvang van Oekraïense vluchtelingen in sporthal De Berkel in Horst. © L1 (Pascal Courbois)
Als het aan het kabinet ligt, gaat elke veiligheidsregio 225 extra vluchtelingen opvangen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.
Of de Limburgse veiligheidsregio's aan dit verzoek van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) kunnen voldoen, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op dit moment nog in het midden.

Tijdelijke woning

Het is de bedoeling dat verspreid over heel Nederland 7500 statushouders de komende weken een tijdelijke woning krijgen. Aan de NOS laat Van der Burg weten dat niet alle veiligheidsregio's bereid zijn een bijdrage te leveren. Na overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio's zei de staatssecretaris dat sommige burgemeesters hebben aangegeven het realiseren van extra opvangplekken niet voor elkaar te krijgen.

Duidelijke voorwaarden

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, zegt dat de burgemeesters duidelijke voorwaarden stellen aan het verzoek van het kabinet. Zo moet het Rijk de regio's elk 30 ambtenaren bieden voor de ondersteuning en moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) medische zorg regelen. Ook is het voor de burgemeesters van belang dat de periode van opvang in tijdelijke woningen zo kort mogelijk is, vanwege het draagvlak in de samenleving door de grote woningnood.
De woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord sluit zich bij de woorden van Bruls aan.