Onderwijsinspectie ingeschakeld voor 'onwerkbare situatie'

Roy Palmen, bestuurder van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken. © Omroep Venlo
De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de Venlose scholenkoepel OGVO heeft de Inspectie van het Onderwijs ingeschakeld om te praten over de onwerkbare situatie.
Vijf campusdirecteuren meldden zich maandag ziek omdat ze geen vertrouwen meer hebben in bestuurder Roy Palmen. Leden van GMR overwegen om ook haar vertrouwen in de bestuurder op te zeggen. Dat schrijft ze in een brief aan ouders en leerlingen, die in handen is van L1.

Gebrek aan transparantie

De vijf directeuren van Blariacumcollege, Den Hulster en Valuascollege zegden al het vertrouwen op in Palmen als bestuurder. Zijn gebrek aan transparantie en het niet geven van antwoorden over de financiële onderbouwing van rigoureuze bezuinigingsplannen liggen eraan ten grondslag. Hij zei zelf 'bijzonder verrast' te zijn door de ziekmeldingen.

Verschil van inzicht

Tussen de GMR en het college van bestuur is er ook een verschil van inzicht op cruciale onderwerpen. Maar desondanks heeft de GMR ingestemd met de examenregelementen voor 2022/2023, het informatiebeveiligings- en privacybeleid OGVO en het reglement cameratoezicht OGVO.

Onderbouwing lesuren

Verder willen de leden van de medezeggenschapsraad dat het college de keuze voor zowel een lesweek van 28 lesuren als voor de gemaakte keuze voor 30 lesuren toelicht, onderbouwt en de gevolgen en risico's in kaart brengt.

Gesprekken

Een vertegenwoordiging van de GMR zit volgende week aan tafel met de Inspectie om te praten over de vertrouwenskwestie en de continuïteit van het onderwijs. Ook vindt er nog een nieuw gesprek plaats met de Raad van Toezicht. Maandag heeft de GMR al de Raad van Toezicht laten weten te overwegen om het vertrouwen in Palmen op te zeggen.
De onderwijsbestuurder gaf eerder aan zijn positie in handen van de Raad van Toezicht te leggen.