Maastrichtse hoogleraar gaat kabinet adviseren

Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. © L1
Buitenlandse zaken en Europese politiek moeten een minder 'ver van mijn bed show' worden. Daaraan hoopt Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis aan de Universiteit Maastricht, bij te dragen vanuit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Segers is benoemd tot lid van die raad.
Het gaat om een onafhankelijk orgaan dat de regering adviseert over grote maatschappelijke vraagstukken op de lange termijn. Segers vertelde vrijdag in L1mburg Centraal over het eerste dossier waar hij nu mee aan de slag gaat. "Dat gaat over de nieuwe geopolitieke verhoudingen in de wereld en ook over hoe Nederland en de Europese Unie zich daarin moet profileren. Daarin word ik het leidende raadslid."

Veel werk en denkkracht

De adviezen van de wetenschappelijke raad worden volgens Segers altijd serieus genomen. "Daar zit veel werk en denkkracht in. Uiteindelijk hangt het natuurlijk van het moment en van de politieke context af wat ervan wordt overgenomen. Maar de thema's en adviezen die de raad aandraagt hebben altijd doorwerkingskracht."

Buiten zwart-wit sjablonen

Dat er in de Tweede Kamer een aantal partijen zijn die niet veel hebben met de Europese Unie of zelfs ronduit tegen de Europese samenwerking zijn, ziet het kersvers raadslid niet als belemmering of bedreiging. "Dat is juist goed dat die er zijn. Zoals het hoort in de wetenschap gaan wij op zoek naar keuzes. Een goed avies geeft ruimte voor het toetsen van alternatieven. De raad is onafhankelijk en legt keuzes voor. Mijn ervaring is dat je na zo'n advies Kamerbreed juist een heel inhoudelijke discussie krijgt. Het is een kans voor de Tweede Kamer om buiten die zwart-wit sjablonen van de polarisatie te stappen."

Grote speler

Mathieu Segers merkt op dat de rol van Europa steeds belangrijker wordt. "De Europese Unie stemde gisteren in met het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne en Moldavië. De Europese Unie wordt echt een grote speler in de internationale politiek. Veel mensen hebben dat besef nog niet. Met het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne waar al maanden een oorlog woedt, geeft de EU ook een duidelijk signaal af naar andere grootmachten."

Minder ver-van-mijn-bed-show

Segers hoopt de thematiek met zijn lidmaatschap in de adviesraad beter bij burgers en politici op het netvlies te krijgen. "Het moet minder een ver-van-mijn-bed-show' worden. Het zou mooi zijn als mensen een completer beeld krijgen van buitenlandse zaken en Europese politiek. Debatten over dit thema zijn vaak veel te politiek en gaan niet over de realiteit. Voor veel politici is het een ingewikkeld onderwerp. Ze lopen daar vaak voor weg omdat ze met andere onderwerpen sneller punten kunnen scoren."