Kerkrade krijgt ruim 7 miljoen voor ontsluiting centrum

De gemeente wil minimaal 500 nieuwe woningen in het centrum © iStock
De gemeente Kerkrade krijgt een subsidie van 7,5 miljoen euro van het Rijk om aan aantal verkeerspunten in het centrum aan te pakken. Door de betere ontsluiting van het centrum die daardoor ontstaat, komt er ruimte voor woningbouwprojecten.
De gemeente wil minimaal 500 nieuwe woningen bouwen.

Bouw versnellen

Het geld komt uit het Mobiliteitsfonds, waarmee het Rijk woningbouwprojecten in heel Nederland wil versnellen. Volgens wethouder Tim Weijers is Kerkrade de enige gemeente in Limburg waarvan de subisidie-aanvraag is goedgekeurd. "Onze ambities om te voldoen aan de lokale woningbehoefte worden erkend. Het versneld realiseren van woningen in het centrum sluit aan bij deze ambities. Het is de start van ons woonoffensief", zegt de wethouder.
De gemeente denkt dat de bereikbaarheid en de veiligheid in het centrum verbeterd worden. Daarmee zou het voor projectonwikkelaars aantrekkelijker worden om nieuwe woningen te bouwen.