Tekort aan drinkwater uit Maas dreigt door lage waterstand

De bijna drooggevallen Grensmaas bij Borgharen © Ger Hermans (Provincie Limburg)
Door de lage waterstanden in de Maas tijdens de zomermanden komt de drinkwaterlevering de komende decennia in gevaar. Drinkwaterbedrijven moeten daarom op zoek gaan naar aanvullende drinkwaterbronnen.
Dat staat in een rapport dat onder meer in opdracht van Waterleidingmaatschappij Limburg, WML, is opgesteld.

Zorgwekkend

Volgens de onderzoekers komen er langere periodes van lage afvoer in de zomerperiode. Door de lage waterstand in de rivier wordt het moeilijker om drinkwater uit de Maas te halen. De directeur van RIWA-Maas, de vereniging van drinkwaterbedrijven noemt de resultaten van het onderzoek zorgwekkend. "We moeten meer en meer rekening gaan houden met het feit dat klimaatverandering een blijvende negatieve impact gaat hebben op zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van ons drinkwater."
Bij laag water is de rivier daarnaast extra kwetsbaar voor bijvoorbeeld lozingen, omdat verontreinigingen minder worden verdund en ook nauwelijks worden afgevoerd. "Dit kan ertoe leiden dat drinkwaterbedrijven in de toekomst genoodzaakt zijn om vaker een tijdelijke stop te zetten op de inname van Maaswater."

Alternatieven

Ongeveer 7 miljoen Nederlanders en Belgen zijn afhankelijk van de Maas voor hun drinkwater. In Limburg wordt in het oppervlaktewaterstation in Heel van Maaswater drinkwater gemaakt. Naast de Maas is ook grondwater in Limburg een bron voor ons drinkwater.
Volgens de onderzoekers kunnen de drinkwaterbedrijven de problemen deels zelf oplossen door actief nieuwe drinkwaterbronnen op te sporen en in bedrijf te nemen. Daarnaast moeten er maatregelen worden genomen om de verontreiniging door bijvoorbeeld industriële lozingen terug te dringen.”