Organisaties willen natuurherstel in Heuvelland

Natuurorganisaties willen hertstel van graften in het Heuvelland. © L1 (Robert Janssen)
Er moet werk worden gemaakt van het herstel van graften in het Heuvelland. Dat stellen een aantal natuurorganisaties.
Graften zijn steilranden in het landschap, ontstaan omdat boeren stroken bos lieten staan bovenop hellingen. In de loop der jaren zijn veel graften, voorheen begroeid met bomen en struiken, verworden tot stroken kale grond. En dat moet anders, vinden de organisaties die hier onderzoek naar gedaan hebben.

Erosie

Jaap Dirkmaat van de Verenging Nederlands Cultuurlandschap wordt oprecht boos als hij bij een graft stilstaat in een maisveld in Vijlen. "Dit is wat er de afgelopen jaren is gebeurd. De graften zijn ontdaan van bomen en struiken en zijn nu stukken zo goed als kale grond." Gevolg hiervan is volgens Dirkmaat dat het water nu veel te hard wegstroomt van het land, het dal in. "En dat terwijl ze ooit zijn aangelegd om erosie tegen te gaan."

Biodiversiteit

Volgens Dirkmaat telde onze provincie ooit enkele duizenden graften. Er zijn er nog zo'n duizend van over en vele daarvan zijn in slechte staat, zo oordeelt Dirkmaat, omdat de begroeiïng er niet meer is. "Vroeger hielden de graften het water tegen, maar zaten er ook veel vogels en insecten in. Goed voor de biodiversiteit dus."

Stikstof

Het is nu aan verschillende partijen de handschoen op te pakken. Provincie, natuurorganisaties en ook de boeren. Het betekent ook dat ze aan de slag moeten met de graften. En dat in een tijd dat ze strijden tegen droogte en er sprake is van een stikstofcrisis.
"De graften binden de stikstof, vergroten de biodiversiteit en houden erosie tegen. Dus boeren kunnen dit keer iets positiefs bijdragen." Het rapport over het onderzoek naar de graften in het Heuvelland is inmiddels overhandigd aan gedeputeerde Geert Gabriëls van de Provincie Limburg.