Bekritiseerd schoolbestuurder: 'Verrast door ziekmeldingen'

Het Valuascollege in Venlo © Google Street View
De onder vuur liggende onderwijsbestuurder Roy Palmen is bijzonder verrast door de ziekmeldingen van vijf schooldirecteuren. Daarmee zeggen ze het vertrouwen op in Palmen als bestuurder.
De onderwijsbestuurder reageerde bij Omroep Venlo op de actie van de directeuren.

Gebrek aan transparantie

De vijf directeuren van Blariacumcollege, Den Hulster en Valuascollege zegden het vertrouwen op in Palmen als bestuurder. Zijn gebrek aan transparantie en het niet geven van antwoorden over de financiële onderbouwing van rigoureuze bezuinigingsplannen liggen eraan ten grondslag.

Moeizaam verlopen

Palmen wast zijn handen in onschuld. Hij zegt woensdagochtend dat er nog altijd gesproken wordt met alle partijen. Ook stelt hij dat er voldoende onderbouwing gegeven wordt, als daarom wordt gevraagd. Hij wil niet verder gaan dan erkennen dat er spanningen zijn, maar wel dat gesprekken moeizaam verlopen. "Dat patroon herken ik."

Geschokt

De directeuren hebben de reden voor hun ziekmelding toegelicht in een brief aan de raad van toezicht, die in handen is van L1. In het document zeggen ze vooral geschokt te zijn: "Dit heeft te maken met het wederom ontbreken van transparantie in en onderbouwing van de financiële keuzes die door de bestuurder worden gemaakt. Gekeken naar de gegevens die wij voorhanden hebben, is onze mening dat deze keuze op de middellange en lange termijn ernstige gevolgen heeft voor de financiële situatie van OGVO", schrijven ze.

Ziekmakende situatie

Het gebrek aan transparantie en onderbouwing resulteert volgens de directeuren in een onwerkbare en ziekmakende situatie "We merken dat voor ons de maat vol is en dat we niet op deze manier verder kunnen." Palmen zegt niet in te kunnen gaan op de brief aan de raad van toezicht. Zijn eigen positie legt hij in handen van diezelfde raad. De onderwijsbestuurder zegt zich nu vooral te willen richten op de afronding van het schooljaar en het opstarten van komend schooljaar.

Uitbarsting van onvrede

De actie van het voltallige bestuur is de zoveelste uitbarsting van onvrede binnen de muren van de Venlose onderwijsgemeenschap OGVO. Gebrek aan vertrouwen en gebrekkige informatievoorziening richting medezeggenschapsorganen kwamen al meermaals aan de oppervlakte. Het was ook de belangrijkste reden voor het vertrek van de populaire Valuas-directeur Hans Oostdam twee jaar geleden.