Gedeputeerde wil snel besluit voor ‘zeer onveilige' N280

Stockfoto. © iStock
Gedeputeerde Maarten van Gaans (D66) dringt er bij het Limburgs Parlement op aan vrijdag een beslissing te nemen over het inrichtingsplan van de N280 ter hoogte van Baexem, inclusief een aparte route voor het landbouwverkeer.
Als dat niet gebeurt, betekent dat opnieuw een vertraging van minimaal drie maanden. Daardoor loopt de prijs verder op en blijft de huidige onveilige verkeerssituatie langer bestaan, zo staat in een mededeling van Van Gaans aan het Limburgs Parlement.

Landbouwverkeer

Van de huidige N280 maakt ook landbouwverkeer gebruik. Met name het gedeelte tussen de aansluiting met de A2 bij Kelpen-Oler en het AZC in Baexem is zeer verkeersonveilig, met name doordat een groot aantal zijwegen erop aansluit, meent de gedeputeerde. "Sinds 2016 staat de trieste balans op minimaal 119 ongelukken waarvan één op het zeer onveilige deel met helaas dodelijke afloop. Meer dan 80 procent van deze ongelukken zijn te wijten aan afslaand of oprijdend verkeer. De afgelopen maand hebben er weer zes ongelukken en aanrijdingen plaatsgevonden", vertelt de gedeputeerde.
Vandaar dat is gekozen voor een parallelweg voor landbouwverkeer van zeven meter breed langs de noordkant van de N280. Dat is anderhalve meter breder dan strikt nodig. Maar de extra strook zorgt voor meer veiligheid als landbouwvoertuigen elkaar passeren of iets uit moeten wijken voor fietser of auto, zo benadrukt Van Gaans. Aan de zuidkant van de N280 wordt een vrij liggende fietspad aangelegd.

LLTB

Maar er wordt nu voorgesteld om de laatste 500 meter van de landbouwroute ook via de zuidkant te laten lopen in plaats van de noordkant. De Limburgse Land- en tuinbouwbond (LLTB) en brancheorganisatie Cumela hebben daar grote problemen mee. Zij hebben daarover ook ingesproken tijdens een statencommissie. Volgens beiden is die laatste 500 meter te smal voor het passeren van landbouwverkeer met werktuigen. En een verbreding naar zeven meter zou lastig zijn omdat daarvoor grond nodig is dat nu nog in het bezit is van agrariërs.

Verkoop van grond

Maar gedeputeerde Van Gaans en de gemeente Leudal denken dat dat probleem kan worden opgelost. Met de drie eigenaren is al gesproken over de verkoop van de grond. "In dat gesprek is aangegeven dat zij hieraan willen meewerken. Overeengekomen is dat deze weg ook wordt verhard zodat dit een volwaardig alternatief is", aldus gedeputeerde Van Gaans.
Vrijdag moet dus blijken of het Limburgs Parlement daar in meerderheid ook zo over denkt.