'Kabinet heeft te lang weggekeken bij vluchtelingencrisis'

Eduard Nazarski. © L1
"Het kabinet had veel eerder moeten ingrijpen, dan was de vluchtelingencrisis niet zo groot geweest." Dat vertelt de uit Roggel afkomstige Eduard Nazarski, oud-directeur van Amnesty International, in het televisieprogramma L1mburg Centraal.
Maandag komt het kabinet met een plan van aanpak rondom de crisis. Wat Nazarski betreft is dit rijkelijk laat.

Nationale crisis

De problematiek rond de opvang van asielzoekers is recent aangemerkt als nationale crisis. Directe aanleiding daarvoor is de situatie bij aanmeldcentrum Ter Apel. Dat zit zo vol dat vluchtelingen er regelmatig buiten moeten slapen. Limburg biedt nu, onder andere in sportcentrum Glanerbrook in Geleen, mensen uit Ter Apel onderdak.

'Groot probleem'

Volgens Nazarski had het kabinet eerder maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat het probleem zo omvangrijk zou worden. "Maanden, misschien wel een jaar geleden kwamen de eerste signalen dat het vast ging lopen. Nu zitten ze met de gebakken peren en moet het kabinet kijken of gemeenten zo vriendelijk willen zijn en überhaupt de mogelijkheid hebben om nog wat extra mensen op te vangen. Dat had natuurlijk niet hoeven gebeuren."

Twee oorzaken

De oud-Amnesty directeur zegt dat er twee oorzaken zijn voor het probleem. "Er zijn te weinig woningen waardoor vluchtelingen met een verblijfsvergunning te lang in asielzoekerscentra zitten, en er dus geen nieuwe mensen bij kunnen. Die blijven daardoor in het centrum in Ter Apel dat al overvol zit. Daarnaast heeft de IND, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, een enorme achterstand en beslissen ze heel traag. Dat zorgt er ook weer voor dat mensen lang in asielzoekerscentra zitten."

Ontmoedigingsbeleid

Nazarski denkt dat het strenge asielbeleid er nu juist voor zorgt dat de problemen zich opstapelen. "We hebben hier een ontmoedigingsbeleid dus alles is ingericht op het idee dat er niet veel vluchtelingen komen, daar hebben we dus ook de voorzieningen niet voor. De praktijk is echter heel anders. De vluchtelingen komen wel, en de toestroom neemt alleen maar toe, bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraine en de situatie in Afghanistan, Jemen en Eritrea."

Beleid voor de toekomst

Voor wat het toekomstig beleid betreft, zegt hij: "De maatschappij moet zich dus duidelijk voorbereiden op het feit dat vluchtelingen zullen blijven komen, en dat je dat goed moet regelen. We moeten niet denken dat het na deze crisis voorbij is. Daarnaast zou Nederland er goed aan doen de zogenoemde 'opvang in de regio' te verbeteren. 9 op de 10 mensen die uit een oorlogsgebied vluchten blijven het liefst in de buurt. Maar de opvang in die kampen is vaak dermate ondermaats dat ze alsnog vertrekken naar een ander land, zoals bijvoorbeeld Nederland."

Plan

Eduard Nazarski heeft wel nog een advies voor het kabinet dat maandag met een plan komt: "Kijk verder dan de komende maanden. Kijk naar de middellange termijn, naar de komende jaren, dat is heel belangrijk. En zorg dat de diensten die dit moeten regelen, het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) en de IND beter toegerust worden."