Provincie akkoord met saneringsplan Edelchemie

Edelchemie in Panheel. © L1/Twan Spierts
De provincie heeft het saneringsplan voor het vervuilde terrein van het voormalige recyclingbedrijf Edelchemie in Panheel goedgekeurd.
Het plan is ingediend door het bedrijf zelf en is opgesteld door milieu-adviesbureau Witteveen+Bos. De provincie had Edelchemie verplicht met zo’n plan te komen. Het bedrijf moet de sanering ook zelf laten uitvoeren.

Zware metalen

Het terrein van Edelchemie is vervuild met onder meer zware metalen. Bij de sanering wordt die verontreiniging verwijderd of afgedekt met een leeflaag, gebouwen of aaneengesloten verhardingen. Dat hangt ook af van de toekomstige invulling. De gemeente Maasgouw heeft het terrein momenteel de bestemming bedrijventerrein gegeven.

Nieuwe eigenaar

Volgens de provincie lijkt het gehanteerde uitgangspunt dat de vervuiler betaalt, ook daadwerkelijk gerealiseerd te worden nu het bedrijf zelf de sanering ter hand neemt en betaalt. De precieze kosten worden niet bekend gemaakt. Als extra slot op de deur wordt gezien dat het terrein niet zonder instemming van de provincie kan worden verkocht. Ook voor een eventuele nieuwe eigenaar geldt de plicht om te saneren.

Saneringsplan

Onderdeel van het saneringsplan is ook dat een eventuele verspreiding van de vervuiling naar een waterwingebied van drinkwaterbedrijf WML in Beegden in de gaten wordt gehouden. Een tijdlang bestond die vrees maar in de loop van 2019 bleek die ongegrond. Toch moet de situatie in de gaten worden gehouden.

Chemisch afval

In 2005 werd Edelchemie op last van de provincie gesloten. In 2012 werd vanwege de enorme verontreiniging het terrein op last van de provincie schoongemaakt. Gebouwen werden gesloopt en tonnen chemisch afval afgevoerd. De provincie heeft goede hoop dat ze de kosten daarvan - 1,2 miljoen euro - alsnog kan verhalen op Edelchemie of de rechtsopvolgers daarvan.
Dat dat ook gaat lukken voor eerder opgelegde dwangsommen ter waarde van 1,3 miljoen euro noemt de provincie twijfelachtig.

Zienswijzen

Een definitief besluit van de provincie over het bodemsaneringsplan valt in augustus. Daarvoor kunnen vanaf volgende week dinsdag zes weken lang - tot 2 augustus - zienswijzen en bezwaren tegen het plan worden ingediend.